Mørketallsundersøkelsen 2018: Tilfeldig om IT-sikkerhetshendelser oppdages

Av Frode Lien Otnes 20. sep. 2018

Hva skal til for å bedre evnen til å detektere et IT-sikkerhetsbrudd?  Mørketalls-undersøkelsen 2018 fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) viser at 67 prosent av respondentene oppgir tilfeldigheter som årsak til at virksomheten oppdager IT-sikkerhetsbrudd. Dette er det mulig å gjøre noe med. 

Les mer >

Temaer: risikovurdering, IT-sikkerhet

Slik får ledelsen raskt kontroll på sikkerhet og beredskap i virksomheten

Av Yngve Dyrøy 11. sep. 2018

Er du ny i topplederjobben? Har du tatt over en organisasjon og er usikker på om arbeidet med sikkerhet og beredskap er på riktig nivå? Er du kjent med hvilket ansvar som påligger topplederen på dette feltet? I denne artikkelen gir jeg deg noen innspill for å kvalitetssikre at virksomheten du leder har et gjennomarbeidet system for sikkerhet og beredskap.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Ledelse

Kan virksomheten håndtere en krise? Ta Beredskapstesten og få svaret

Av Yngve Resell Mo 31. aug. 2018

Hva gjør en leder som får en underslagssak i fanget? Eller et datainnbrudd, negativ presse etter en ansatts ubetenksomme kommentar i sosiale medier eller en situasjon der nøkkelpersoner slutter og starter konkurrerende virksomhet? Lederens evne til å håndtere slike uforutsette hendelser kan være livskritisk for bedriften. Kan du lose virksomheten gjennom en kritisk fase? Ta Beredskapstesten og få en status på hvordan virksomheten vil takle en krisesituasjon.

Les mer >

Temaer: Beredskap

Slik kan du gjennomføre liaison i virksomheten

Av Eivind Moen 14. aug. 2018

Hvordan kan du sørge for god informasjonsflyt og koordinering mellom flere involverte organisasjoner under en krise? Liaison-tjeneste kan være løsningen. Her får du praktiske tips til hvordan du etablerer en slik tjeneste i organisasjonen din.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Derfor skal du vurdere liaison i virksomheten

Av Eivind Moen 17. jul. 2018

Dersom du har vært sentral i å håndtere en krevende eller uønsket hendelse, antar jeg du har kjent på behovet for å være mer koordinert med virksomhetene rundt deg, eller hatt behov for støtte fra noen av dem. I så tilfelle skal du lese videre. Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Registrering på reiseregistrering.no er blitt enda enklere

Av Jan Terje Sæterbø 5. jul. 2018


Nå har det blitt vesentlig enklere å registrere utenlandsreiser. Utenriksdepartementet lanserte i juni en ny og forbedret løsning, men oppfordringen fra UD er den samme: Registrer deg uansett hvor du drar.

Les mer >

Temaer: Risiko

Har du ikke meldt fra hvor du reiser i ferien? Slapp av - noen vet det

Av Eivind Moen 19. jun. 2018

Både Facebook og Google Maps lever godt på kjekt-å-ha-faktoren. At facebook har stått skolerett en del i det siste, antar jeg er kjent. Likeså at innføringen av GDPR handler mye om at vi forbrukere skal ha råderett over hvordan de store tjenesteleverandørene behandler opplysningene de har om oss. Men det ser ut som at vi er et stykke unna intensjonene.

Les mer >

Temaer: personvern, IT-sikkerhet

Den ukjente effekten av beredskapsøvelse i simulator

Av Eivind Moen 5. jun. 2018

Den enkelte kan og bør trene opp sine beredskapsferdigheter, og med simulator kommer man utrolig nær en reell krisehåndtering. De som har erfaring fra denne typen trening er nok enig med meg i at stressmomentet er særlig merkbart under slike øvelser.

Les mer >

Temaer: Øving og trening

Nordlab - nærmere reell krisehåndtering er det ikke mulig å komme uten en krise

Av Odd Jarl Borch 22. mai. 2018

Nord Universitet befester posisjonen som det ledende akademiske miljøet innen beredskap og krisehåndtering etter etableringen av Nordlab, en enhetssimulator som gir fleksibilitet og realisme i øvelsessammenheng.

Les mer >

Slik kommuniserer du i en GDPR krise

Av Claus Sonberg, partner og rådgiver i Zynk 8. mai. 2018

Den 22. mai behandler Stortinget den europeiske personopplysningsloven, GDPR. I løpet av sommeren innføres loven i Norge. Loven stiller strenge krav til behandling og lagring av personopplysninger, men også til hvordan man skal kommunisere dersom personopplysninger kan være på avveie. GDPR representerer et veiskille i hvordan dataangrep og tap av personopplysninger håndteres. Så langt er nesten alle slike saker gått under radaren. Nå de trolig håndteres i full offentlighet. Spørsmålet er hvor godt forberedt norske virksomheter er på det.

Les mer >
New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg