Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i One Voice. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM i One Voice og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.
Find me on:

Siste Innlegg

Fra stille til storm på sekunder - hva takler beredskapen din?

Av Frode Lien Otnes 7. mar. 2017

Lørdag går starten for Finnmarksløpet. Opptil 1000 kilometer med skiftende værforhold der hundekjørerne er alene om ansvaret for dyr og utstyr. Hva kan dette lære oss om beredskap?

Les mer >

Temaer: Beredskap

Jeg ble utsatt for svindel – og forsøkte å svindle meg selv

Av Frode Lien Otnes 23. feb. 2017

Torsdag 16.2 kl 11:00 skjedde det – det var min tur. CEO-svindel på gang.

Jeg satt i ro og mak og gledet med til å suge inn det aller siste om digital markedsføring, kundedrevet innovasjon og utvikling i det digitale rom. Jeg var klar for mer kunnskap om den digitale hverdagen i det telefonen ringte. Jeg ønsker ikke avbrudd nå – midt i alenetiden. Kort tid etter kommer en SMS fra vår kriseleder.

Hva er denne typen svindel egentlig, hvordan går bedragerne fram, og hvor lett er det å bli lurt?

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Krisehåndtering

Informasjonssikkerheten er under press når vi outsourcer kritiske samfunnsfunksjoner

Av Frode Lien Otnes 21. feb. 2017

Det er god grunn til intensivere debatten om vi skal tillate at kritiske samfunnsfunksjoner som helse, økonomi, strøm, datakommunikasjon og vann og avløp driftes fra utlandet. Uansett hvor gode avtaler man inngår med de utenlandske aktørene, får vi nye og større sikkerhetsutfordringer når tjenestene driftes fra andre steder enn Norge. Utviklingen går foran lovgivningen også på dette feltet. Nå er haster det med å oppdatere sikkerhetslovgivningen. 

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet

Risikoanalyse: PSTs trusselvurdering angår også virksomheten din

Av Frode Lien Otnes 14. feb. 2017

Forrige uke la PST fram sin trusselvurdering. Ingen som jobber med beredskap og sikkerhet kan ha unngått å se at Russland og Kina er pekt ut som «verstingene» når det gjelder intensjon og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet mot Norge. Det er fort gjort å tenke: Da gjelder det ikke meg. La meg utfordre den konklusjonen.

Les mer >

Temaer: Risiko

Risikovurdering datasikkerhet: Vet du egentlig hva som kan ramme deg?

Av Frode Lien Otnes 22. nov. 2016


Dersom du leder en virksomhet som er avhengig av en digital infrastruktur og digitale verktøy, er det sannsynlig at dere har beskyttelse mot inntregning i systemene og mot at de digitale tjenestene går ned. Det er imidlertid mulig å skade driften uten å penetrere systemet ditt. Tjenestenektangrep er ondsinnet blokkering av tilgangen til dine digitale verktøy og digitale infrastruktur, og det kan medføre store skader for den som blir rammet.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Datasikkerhet, Cyberkriminalitet

Er god situasjonsforståelse mulig uten erfaring fra krisehåndtering?

Av Frode Lien Otnes 15. nov. 2016

Vi vet at manglende situasjonsforståelse er en av de viktigste årsakene til hendelser forårsaket av mennesker. I krisehåndtering er det helt avgjørende med god situasjonsforståelse. Ikke bare for å tolke tilgjengelig informasjon, men også for å vurdere hvordan tiltakene dere iverksetter vil påvirke situasjonen. Er det mulig å trene opp denne evnen selv om man ikke har en reell krise å øve seg på? 

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Er nettbaserte tjenester trygge? Slik sjekker du at leverandøren din tar datasikkerhet på alvor

Av Frode Lien Otnes 30. aug. 2016

Spionasje, sabotasje og utpressing truer bedrifter og myndigheter når alle typer datasystemer er koblet sammen via internett. Ethvert datasystem kan «knekkes», og nettopp derfor er det viktig at du som har ansvaret for sikkerheten vet hva som kreves av et system som skal støtte deg gjennom virksomhetens kjerneprosesser og hjelpe deg i en krisesituasjon.

Denne hverdagen må vi leve med – det handler derfor om å velge leverandører og systemer som er motstandsdyktige og tar datasikkerhet på alvor. Med mindre du er den første sikkerhetssjefen jeg har møtt som ønsker sine beredskapsplaner "tapetsert" på forsiden av nettavisene.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet, Datasikkerhet

Derfor mislykkes du med din risikostyring

Av Frode Lien Otnes 14. jun. 2016

Har du noen gang tenkt på hvorfor vi bruker arbeidstid på å kartlegge risiko? Jeg vil tippe at mange vil svare at vi gjør det for å etterleve standarder eller tilfredsstille lovkrav, fordi kunden krever det eller simpelthen fordi sjefen for slikt har sagt at vi må.

Risikostyring må sees i et større perspektiv. En godt forankret strategi for dette arbeidet gir deg oversikt over hva som kan true virksomhetens verdier og dens måloppnåelse.

Les mer >

Temaer: Risiko, Ledelse

Kan en leder godta en risikoanalyse som aksepterer tap av menneskeliv?

Av Frode Lien Otnes 26. apr. 2016

Hvem i ledelsen av en stor virksomhet vil være så ærlig å si at 5-10 hardt skadde og 1-2 dødsfall er en akseptabel risiko? For noen virksomheter er dette virkeligheten. Slik er det også i det offentlige; kan man egentlig operere med en nullvisjon for dødsulykker på norske veier?

Alle ledere må gjøre en avveining mellom konsekvens og kostnad for risikostyring. Dette kan du ikke overlate til dine medarbeidere, det må forankres på strategisk nivå i ledelsen. Disse fem punktene gir deg et solid fundament for dette arbeidet.

Les mer >

Temaer: Risiko

Trenger en trusselvurdering i skolen å omfatte skoleskyting?

Av Frode Lien Otnes 16. feb. 2016


I Norge har vi aldri hatt skoleskyting. I risiko- og sårbarhetsanalyser kan vi vanskelig forestille oss at det kan skje. I sin nylig oppdaterte rapport, Nasjonalt Risikobilde 2015, sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det norske samfunnet bør forberede seg på skoleskyting. Hvordan skal vi ta dette innover oss?

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no