Jeg skal gå Grønland på tvers - slik reduserer jeg risikoen.