Hein Gabrielsen

Hein er utdannent ved Universitetet i Stavanger med en erfaringsbasert mastergrad innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse. Han har lang erfaring innenfor forebyggede sikkerhetstjeneste, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Hein er opptatt av hele verdikjeden fra risikokartlegging og -analyser til beredskapsplanlegging, opplæring og øvelser og krisehåndtering, samt evaluering og læring i etterkant. Hein er seniorrådgiver i One World.
Find me on:

Siste Innlegg

Initial krisehåndtering: Hvordan vet vi at vi står overfor en krise?

Av Hein Gabrielsen 12. sep. 2017

En alvorlig og utvetydig truende hendelse er lett å oppdage. Alle kan skjønne konsekvensene av en eksplosjon, brann, naturkatastrofe eller kidnapping. Det er de vage hendelsene, den stille evolusjonen fra et lite avvik, eller en gryende oppfatning utenfor organisasjonen om at noe er galt, som utfordrer vår evne til å erkjenne at vi har med en krise å gjøre.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg