Jan Terje Sæterbø

Jan Terje jobber som prosjektleder og KAM i One Voice AS. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder.
Find me on:

Siste Innlegg

Registrering på reiseregistrering.no er blitt enda enklere

Av Jan Terje Sæterbø 5. jul. 2018


Nå har det blitt vesentlig enklere å registrere utenlandsreiser. Utenriksdepartementet lanserte i juni en ny og forbedret løsning, men oppfordringen fra UD er den samme: Registrer deg uansett hvor du drar.

Les mer >

Temaer: Risiko

Dette må du vite om krisehåndtering

Av Jan Terje Sæterbø 7. sep. 2017

Det eneste vi kan si med sikkerhet er at når en krise oppstår, blir ingenting slik du er vant til. Du vil stå overfor andre utfordringer enn du normalt gjør, og begrenset tilgang på informasjon gjør at du må ta beslutninger på manglende grunnlag. Du kan skaffe deg både mer informasjon og bedre tid. Det er i hvert fall effekten av å ha forberedt seg på at noe kan gå galt. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over de mest sentrale begrepene og metodikken for krisehåndtering.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

5 grunnpilarer for god beredskap i virksomheten

Av Jan Terje Sæterbø 4. jul. 2017

Hva skal til for at virksomheten din kan konkludere med at beredskapen er tilfredsstillende? I denne artikkelen tar jeg for meg det jeg anser som viktigst for å sikre god beredskap og gir noen råd om hvordan du går fram for å oppnå dette.

Les mer >

Temaer: Beredskap

Evaluering av hendelser har mye å si for virksomhetens omdømme

Av Jan Terje Sæterbø 9. mai. 2017

Måten man håndterer en krise på kan ha store konsekvenser for omdømmet, og for de som er ansvarlige, spesielt i det private næringslivet. I det offentlige er ikke konsekvensene like brutale, noe eksempelvis Gjørv-rapporten etter 22. juli viste. Men privat sektor har likevel mye å lære av det offentlige, særlig når det gjelder evaluering av hendelser.

Les mer >

Temaer: Avvikshåndtering, Evaluering

God kommunikasjon i beredskapsstaben bedrer krisehåndteringen

Av Jan Terje Sæterbø 18. okt. 2016

Shit in - shit out. Moderne digitale krisehåndteringsverktøy blir ikke bedre enn folkene som bruker dem. Innad i en beredskapsstab må man etablere enkle og tydelige regler for hvordan man skal kommunisere. Når ulykken er ute, er det de første minuttene som er utslagsgivende for hvordan krisen håndteres. Da er det viktig at relevant informasjon er tilgjengelig. Men like viktig er det at alle involverte forstår den.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Media og Krisekommunikasjon

Beredskapsrom. Eller - møterom som kan brukes til krisehåndtering

Av Jan Terje Sæterbø 19. apr. 2016

 Beredskapsrom har tradisjonelt vært arealer som helst skal stå ubrukte, og det har vært en utfordring at denne type fasiliteter ikke kan benyttes til andre formål. Et slikt rom høres derfor ofte voldsomt ut, men hvis vi kaller det et møterom som også kan brukes til krisehåndtering, er det en mulighet for alle virksomheter - uansett størrelse.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Hva kjennetegner en robust beredskapsorganisasjon?

Av Jan Terje Sæterbø 15. des. 2015

Har du ansvaret for beredskapen i en virksomhet, er det for sent å etablere en beredskapsorganisasjon når en hendelse har oppstått. Det er heller ikke nok å lage et organisasjonskart og sende en mail til de utvalgte medlemmene og orientere dem om at de har fått en funksjon i tilfelle krise. En vellykket håndtering av kriser og ulykker forutsetter en gruppe med egnede personer som er drillet i sine oppgaver og forberedt på å utføre dem med en gang noe skjer.        

Les mer >

Temaer: Beredskap

Hva inneholder et tiltakskort?

Av Jan Terje Sæterbø 15. des. 2015

De kalles Tiltakskort Beredskap, Sjekkliste eller Aksjonsliste. De er et grunnleggende og viktig element i enhver krisehåndtering. Her gir jeg noen råd om hvordan de bør bygges opp.  

Les mer >

Temaer: Beredskap

Hva er proaktiv metode?

Av Jan Terje Sæterbø 15. des. 2015

Hvordan vil du som er leder av en virksomhet takle en uforutsett alvorlig hendelse ved arbeidsplassen din? Vil du kunne gå ut i riksdekkende medier en time etter en ulykke og gi etterrettelig og korrekt informasjon, og tydeliggjøre at du har kontroll over situasjonen? Du vil kanskje hevde at det kommer an på hendelsen. Min påstand er at de beste lederne kan det uavhengig av hva som har skjedd. Ikke fordi de har ekstreme personlige egenskaper, men fordi de har forberedt seg og organisasjonen sin på at ulykker kan oppstå. De er i forkant av situasjonen. Dette er hva beredskapsfolk kaller proaktiv metode 

Les mer >

Temaer: Beredskap

Ta-beredskapstesten-her-lang

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg