Jarle Ramskjær

Jarle er Partner i Holtan+Partners og har lang erfaring med strategiutvikling og gjennomføring av kommunikasjonsplaner knyttet til virksomhetsledelse, salg og store prosjekter. Han er særlig kunnskapsrik om problemstillinger knyttet til forsvar, sikkerhet og beredskap. Jarle kan vise til solid praktisk erfaring fra posisjonene han har innehatt og gjennom å ha bistått en rekke kunder som rådgiver.

Siste Innlegg

Hvem eier sannheten under en krise?

Av Jarle Ramskjær 28. nov. 2017

Krisekommunikasjon handler om mer enn pressehåndtering. Det handler om virksomhetens kommunikasjon med myndigheter, samarbeidspartnere, ansatte, medier og befolkningen. Det handler om evnen til å formidle viktige og presise budskap på en effektiv måte under stort tidspress.

For hva skjer egentlig når det ikke er samsvar mellom hvordan virksomheten oppfatter situasjonen og hvordan den blir fremstilt i media? Hvem eier da sannheten?

Les mer >

Temaer: Media og Krisekommunikasjon

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg