Morgan Grindheim

Morgan er utdannet ved Universitetet i Stavanger og Politihøgskolen og har jobbet med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i 15 år. Han har ledet prosjekter og vært rådgiver for både næringsliv og offentlig virksomhet innenfor risikobasert styring av sikkerhet og beredskap. Han har også arbeidet mye med endringsledelse knyttet til organisering og bygging av krisehåndteringsevne. Morgan er partner og daglig leder i One World.
Find me on:

Siste Innlegg

La arbeidet med beredskap og sikkerhet få et løft i din virksomhet

Av Morgan Grindheim 14. nov. 2017

Som beredskapsansvarlig har du helt sikkert kjent på hvor krevende det å samle sentrale personer til opplæringer og øvelser. Alle er enig om at dette er viktige aktiviteter, men kalenderne fylles raskt opp, og det er vanskelig å prioritere. Da kjenner du kanskje på en usikkerhet. Har alle fått den opplæringen de trenger? Er vår kriseorganisasjon godt nok forberedt dersom noe alvorlig skulle ramme oss? Videre ønsker du kanskje å utvikle egen fagkompetanse, men synes dette er vanskelig å få til i en hektisk hverdag. Dette er utfordringer vi selv har kjent på, og av den grunn har vi utviklet et helt nytt kurskonsept.

Les mer >

Temaer: Kurs

Krisehåndtering: Full kontroll på kortest mulig tid

Av Morgan Grindheim 19. apr. 2017

Krisehåndteringsteorien lærer oss at det er knapt med informasjon tilgjengelig den første tiden etter at en hendelse har oppstått. Det behøver ikke være slik - du kan gjøre noe med det.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Er du spillende trener for kriseledelse i virksomheten din?

Av Morgan Grindheim 14. mar. 2017

 Sikkerhets- og beredskapsarbeidet dør hen uten en dedikert person til å bære dette engasjementet. Hvor hører denne personen hjemme i organisasjonsstrukturen - på eller utenfor laget?

Les mer >

Temaer: Beredskap, kriseledelse

Risikoanalyse handler ikke først og fremst om avanserte digitale verktøy

Av Morgan Grindheim 6. sep. 2016

Vær skeptisk hvis noen lover deg at risikoanalyse kan gjøres av hvem som helst bare man kjøper et godt digitalt verktøy. Regnskapsføring er heller ikke for amatører bare fordi man har et flott regnskapssystem.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet

Ikke la metodediskusjonen ødelegge for din risikoanalyse

Av Morgan Grindheim 28. jun. 2016


Jeg erfarer at mange går seg vill i metodejungelen når de skal i gang med risikoanalyse. For mange i offentlig sektor og risikoeksponert næringsliv i Norge står slaget mellom NS5814 og NS5832. Det er ofte slik at safety- og security-begrepene danner skillelinjer i anvendelsesområdet for disse to tilnærmingene. Men skillet er ikke absolutt. Kan man med mindre justeringer i begrepsapparat og metode fange opp både utilsiktede og villede hendelser? Her følger noen tips som smører prosessen uansett hvilken metode du velger.

Les mer >

Temaer: Risiko, Ledelse

Gitar, golf og beredskap (del 2)

Av Morgan Grindheim 10. mai. 2016

 I forrige artikkel la jeg opp til å sammenligne beredskapsaktiviteter med hvor godt vi forbereder oss i musikklivet og på idrettsbanen.

Som jeg antydet, trenger man ikke å framføre en kantate med kor og orkester hver gang man tar fram gitaren. På samme måte kan det være at hyppig putte-trening er mer utbytterikt i en periode, enn å gå fulle 18-hullsrunder hver gang du er på golfbanen.

Her vil jeg gi deg et forslag på hvordan du kan legge opp enkle ukentlige varslings- og mønstringsøvelser for din krisehåndteringsorganisasjon.

For å si det forsiktig: Utgifter og tidsbruk er begrenset sammenlignet med hvilken effekt dette har.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Gitar, golf og beredskap (del 1)

Av Morgan Grindheim 3. mai. 2016

Det er mye som tyder på at ansvarsfølelsen er avtagende desto høyere man kommer opp i krisehåndteringshierarkiet. Heldigvis finnes det bedrifter som utgjør hederlige unntak. Men det er nettopp det de er – unntak.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering, Øvelse

Slik kan topplederen bygge en kultur for beredskap på arbeidsplassen

Av Morgan Grindheim 26. jan. 2016

 Kjære leder!

Jeg skriver til deg som tenker at sikkerhet og beredskap ikke er viktig for din forretning eller ditt samfunnsoppdrag, og til deg som tenker at det ikke hjelper uansett. Om du er blant dem som opplever at kravene er for voldsomme, og ordningene for byråkratiske, så er dette en hilsen til deg også. Hvorvidt du er ekspedisjonssjef eller næringslivsleder spiller liten rolle - forventningene til deg er klart formulert i lovverket. Dine underordnede har helt sikkert også noen tanker om dette.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Ledelse

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg