Nina Tranø

Nina er Seniorrådgiver sikkerhet og beredskap ved NTNU og har lang erfaring med kvalitets- og sikkerhetsstyring i det private og offentlige. Nina kombinerer sin kommersielle erfaring med kunnskap ervervet gjennom 23 år i politiet, blant annet som etterforsker innen kriminalteknikk og elektroniske spor. Hun har også vært engasjert som rådgiver både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i sikkerhetsrelaterte EU-prosjekter

Siste Innlegg

Har du en sikkerhetsleder, eller bare et sikkerhetsalibi?

Av Nina Tranø 6. jun. 2017

Sikkerhetsleder er en rolle som er lite beskrevet i norske lovverk. Den er gjerne stemoderlig behandlet i norske virksomheter, og vi ser ofte at rollen etableres kun fordi virksomheten må fylle et spesifikt krav – som Sikkerhetslovens krav til sikkerhetsorganisasjon. Det ser bra ut på papiret, men uten avklart ansvar, klar myndighet og tilhørighet på ledelsesnivå, har du skaffet deg en papirtiger til å ta ansvaret for virksomhetens sikkerhet. 

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

Har du det som skal til for å håndtere en uærlig medarbeider?

Av Nina Tranø 24. jan. 2017

Har du noen gang opplevd at hverdagen på arbeidsplassen har vært forpestet av mistanker, usikkerhet, beskyldninger og vantro fordi dere alle vet at blant dere har dere en uærlig kollega? De færreste har heldigvis det. Jeg opplevde nettopp dette da en kollega ble beskyldt, og til slutt dømt, for tyverier og underslag. Jeg opplevde også hvordan ledelsens mangelfulle håndtering gjorde vondt verre.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering, Personell og pårørende

Nasjonale prinsipper for sikkerhets- og beredskapsarbeid [Infografikk]

Av Nina Tranø 8. nov. 2016

 De nasjonale prinsippene for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er, etter min mening, direkte overførbare til enhver virksomhet. Den øverste lederen har helt klart det overordnede ansvaret for styring og retningslinjer. Imidlertid er hver mellomleder ansvarlig for å håndtere sikkerheten på best mulig måte i sin avdeling og sitt fagområde. I ytterste konsekvens betyr prinsippene at den enkelte medarbeideren har ansvaret for sikkerheten for det arbeidet han eller hun utfører.

Denne infografikken gir et enkelt og forståelig bilde på hvordan prinsippene kan gjelde for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Styringssystemet, del 3: Slik unngår du "prosesser fra helvete"

Av Nina Tranø 13. sep. 2016

I siste del av artikkelserien om styringssystemet ønsker jeg å dele vår erfaring med prosesskriving. Å skrive en prosess er lett. Å skrive en god prosess, derimot, er ikke alltid like lett.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet, Styringssystem

Har du vært litt løssluppen med datasikkerheten i ferien? Slik hindrer du uønskede konsekvenser

Av Nina Tranø 9. aug. 2016

Du har kanskje vært på reisefot i ferien? Ble det en megetsigende Snap av sanddekte tær og palmetrær? Eller wow-bilder fra storbyen publisert på Facebook så dine nærmeste – og mer perifere – fikk del i opplevelsen? Muligens er du også av dem som ikke helt klarer å la jobb være jobb, men også var innom eposten? Eller nettbanken - for å overføre penger til poden som var alene hjemme? Kanskje hastet det, og mobildekningen var dårlig?

Da blir gjerne gode intensjoner og indre stemmer neglisjert, og ulike sikrede og usikrede trådløse nettverk, på mer eller mindre obskure steder, blir tatt i bruk. Derfor er hjemkomsten en gylden anledning til å sikre seg mot uønskede konsekvenser.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet

Styringssystemet, del 2: Over dørstokkmila

Av Nina Tranø 19. jul. 2016

Hvem har ikke opplevd den berømte dørstokkmila, spesielt når en større oppgave skal gjennomføres? Forrige artikkel i denne serien tok for seg både organisasjonens og ledelsens motivasjon til å konfrontere dørstokken og stille seg i døråpningen klar til dyst. Nå skal vi brette opp ermene og sette i gang med grovarbeidet.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Styringssystem

Styringssystemet, del 1: Motivasjon til oppstart

Av Nina Tranø 24. mai. 2016


«Hvorfor trenger vi en beredskapsplan!? Dette har vi håndtert selv i alle år, og vi trenger ikke noe planverk for å fortelle oss hva vi skal gjøre!»

Påstanden ble fremsatt av en jordskiftedommer under en av mine gjennomganger av risikovurderinger og beredskapsplanlegging for jordskiftedomstolene. Jeg har opplevd tilsvarende holdninger også blant andre ledere. Som sikkerhetsleder har jeg også opplevd at det er vanskelig å nå gjennom med argumenter for hvorfor man skal bruke tid og ressurser på å etablere og vedlikeholde et omfattende styringssystem.

Derfor vil jeg fremheve noen av effektene vi i One Voice har identifisert som en følge av prosessen med sertifiseringen av vårt eget styringssystem.

Les mer >

Temaer: Styringssystem

K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Av Nina Tranø 22. mar. 2016

Menneskene i en virksomhet blir gjerne omtalt som dens største sikkerhetsrisiko, men kan også være en kilde til sikkerhetsmessig robusthet. Nasjonal sikkerhetsmyndighets definisjon på sikkerhetskultur er svært treffende: «Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.» Organisatoriske og teknologiske tiltak hjelper lite hvis man ikke får den menneskelige faktoren med på laget.

I mine øyne er det dette god sikkerhetskultur dreier seg om: menneskelig adferd som en positiv sikkerhetsfaktor. Så kommer utfordringen: hvordan endrer man menneskelig adferd? Hvordan bygger man (sikkerhets)kultur? Med bakgrunn i praktisk erfaring har jeg tatt for meg begrepet kultur for å se hva det kan gi oss av inspirasjon og veiledning.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg