Shaun Reardon

Shaun Reardon was a detective at Scotland Yard in London for over 26 years and has extensive international experience having worked in over 30 countries. He specialised in hi-tech and cyber investigations working within Counter Terrorism, Economic and Complex Crime, Kidnap and Specialist Investigation, London Olympics Cyber Operations and intelligence to mention a few. Shaun is an independent Consultant based in Trondheim, Norway.

Siste Innlegg

Cyberkriminalitet: Kan du gjenkjenne en hacker?

Av Shaun Reardon 11. apr. 2017

Hvordan kan du raskt knekke en sterk kryptering? Et brute force-angrep, golden dictionaries og utnyttelse av svakheter i algoritmen, foreslår du kanskje? Jeg foreslår å spørre eieren av den krypterte filen etter nøkkelen.

Les mer >

Temaer: Datasikkerhet, Cyberkriminalitet

Hva kan en detektiv lære deg om krisehåndtering?

Av Shaun Reardon 6. des. 2016

I etterretningen, og i politiarbeid ellers, er vi helt avhengig av å jobbe systematisk og metodisk etter en gitt plan. Her skiller faktisk ikke detektivarbeid seg vesentlig fra krisehåndterings- og beredskapsfaget. I mitt virke i internasjonal etterretning har jeg jobbet mye med å analysere informasjon. Du kan legge de samme prinsippene til grunn for å skaffe deg oversikt over trusler og utfordringer i virksomheten din. Og hvis kunnskap fremdeles er makt...

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Krisehåndtering

Cyberkriminalitet og etterretning; ikke bare for spioner

Av Shaun Reardon 1. nov. 2016


Cybertrusler er ikke fiksjon forbeholdt Hollywood-filmer. Alle virksomheter har behov for en systematisk tilnærming til det å innhente informasjon og foredle den til etterretning. Dette kan til tider virke uoverkommelig, men frykt ikke; Dette er ikke Bourne triologien, og du trenger ikke se ut som Matt Damon.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Datasikkerhet, Cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet og datasikkerhet; det er ikke din feil, men...

Av Shaun Reardon 11. okt. 2016

I min første artikkel på Beredskapsbloggen vil jeg drøfte beredskapen for en cyber hendelse som er litt på siden av de vanlige sikkerhetsbruddene som passord, brannmurer osv. Hovedbudskapet er at du kan du bli gjenstand for en offisiell etterforskning selv om du har tatt dine forholdsregler. Konsekvensene spenner fra beslag av tiden din eller dine ansattes tid, til tap av funksjonalitet og omdømme for bedriften, eller faktisk tap av maskinvare og infrastruktur.

Dette tar utgangspunkt i en etterforskning jeg gjennomførte innen antiterror, men jeg utelater navn og land.

Les mer >

Temaer: Datasikkerhet, Cyberkriminalitet

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg