Siri Govasmark Bratvold

Siri er Key Account Manager i Sticos, og har sin utdanning fra Handelshøyskolen BI med en Bachelor innenfor økonomi og en Master of Management innenfor kommunikasjon. Tidligere har hun jobbet med ulike ERP system.
Find me on:

Siste Innlegg

Synes du det blir mye krav om beredskap og sikkerhet? Prøv en dag i vann- eller kraftforsyningen

Av Siri Govasmark Bratvold 16. mai. 2017

Når hver enkelt husstand, og dermed hver eneste innbygger, er avhengig av at du gjør en feilfri jobb, er det naturlig at kontrollregimer, sikkerhet og kriseberedskap blir svært viktig.

Les mer >
New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg