Yngve Dyrøy

Yngve er partner i One World. Han har mer enn 25 års erfaring med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Han er utdannet ved Politihøgskolen og har i tillegg en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Yngve har blant annet jobbet ved Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Norges Bank. Videre har han bred prosjektlederfaring med gjennomføring av ulike teknologiprosjekter. Yngve har de siste årene erfaring med beredskapsstøtteverktøyet CIM gjennom masterstudier, ansvarlig for implementering og systemeier i Norges Bank og som prosjektleder for innføring av CIM i en rekke organisasjoner.

Siste Innlegg

Slik får ledelsen raskt kontroll på sikkerhet og beredskap i virksomheten

Av Yngve Dyrøy 11. sep. 2018

Er du ny i topplederjobben? Har du tatt over en organisasjon og er usikker på om arbeidet med sikkerhet og beredskap er på riktig nivå? Er du kjent med hvilket ansvar som påligger topplederen på dette feltet? I denne artikkelen gir jeg deg noen innspill for å kvalitetssikre at virksomheten du leder har et gjennomarbeidet system for sikkerhet og beredskap.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Ledelse

Mye å lære om samfunnssikkerhet og beredskap i dramaserie fra NRK

Av Yngve Dyrøy 17. okt. 2017

Hvordan kunne noen uhindret parkere en varebil full av sprengstoff inntil høyblokka i Regjeringskvartalet? I sitt hørespill, "22. juli - Hvordan kunne det skje?" forsøker NRK Radioteateret å svare på dette og flere vanskelige spørsmål om terrorhendelsene som rammet oss så hardt i 2011. NRK gjør et flott arbeid med å synliggjøre dilemmaer og interessekonflikter, og det er noe å lære for alle oss som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap.

Les mer >

Temaer: samfunnssikkerhet

12 utsagn du helst ikke bør høre fra sikkerhetssjefen i virksomheten

Av Yngve Dyrøy 28. feb. 2017

Flere av oss har stiftet bekjentskap med ham. Det er nemlig alltid en mann. En godt voksen utgave, gjerne med politi- eller forsvarsbakgrunn. En selvsikker besserwisseren som omgir seg med ekskluderende fagtermer og hegner om sitt eget arbeide og sin egen posisjon. Hans mangel på oppdatert kunnskap overgås kun av hans skråsikre framtreden. Her er utsagnene som tyder på at sikkerheten i virksomheten ikke er som den burde være.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

Syv tegn på vellykket implementering av styringssystem for sikkerhet og beredskap

Av Yngve Dyrøy 4. okt. 2016

Det er godt med alt som er gjort. Særlig gjelder det alt som ikke angår kjernevirksomheten. Det er godt å kunne krysse av for 'utført' og kjenne at alt er i orden om det skulle komme et tilsyn.

Ikke for å ødelegge idyllen, men når det kommer til sikkerhet og beredskap, kan det hende at du har litt jobb igjen. Hvis du har et avansert digitalt verktøy til dette formålet - er det ikke smart å sørge for at det utnyttes til fulle? Også på de områdene som ikke bare handler om sikkerhet og beredskap, men som kanskje rett og slett handler om å støtte kjernevirksomheten?

Les mer >

Temaer: Styringssystem

Får du egentlig nok læringsutbytte fra store nasjonale beredskapsøvelser?

Av Yngve Dyrøy 20. sep. 2016

Ressursene som brukes i en beredskapsøvelse er ikke alltid i samsvar med utbyttet av øvelsen. Dette er en erkjennelse mange har kommet til etter at den årlige, fullskalaøvelsen avdekket akkurat de samme kritiske punktene som året før. Og året før der igjen. 

Les mer >

Temaer: Øvelse

Tenk på dette før du kjøper styringssystem for sikkerhet og beredskap

Av Yngve Dyrøy 2. aug. 2016

Rekk opp hånda alle som har vært med på å kjøpe inn og etablere ikt-systemer som, på tross av sitt åpenbare potensial til forbedring i organisasjonen, ikke blir brukt som planlagt. I verste fall i forblir det ubrukt etter at den eneste superbrukeren slutter firmaet.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Styringssystem

Metodisk krisehåndtering: Dette erfarer vi under opplæring og øving.

Av Yngve Dyrøy 12. jul. 2016

Det er ikke slik at jo lenger man sitter samlet i en krisestab, jo bedre håndterer man en uønsket hendelse. Det er heller ikke sikkert at sjefen er den best egnede til å lede arbeidet i en krisestab.

Jeg har bistått organisasjoner som skal innføre krisehåndteringsmetodikk en rekke ganger. Det er hevet over tvil at omstendighetene gjør at man må tenke og jobbe annerledes enn man gjør i det daglige.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering, Øvelse

Hvorfor en kriseledelse må være nivådelt

Av Yngve Dyrøy 31. mai. 2016

Alle ledere vil naturlig ønske å være i en strategisk ledergruppe, men når det kommer til kriseledelse, er det "less is more" som gjelder. Et overbefolket strategisk nivå (nivå tre) fører gjerne til sammenblanding av roller og arbeidsoppgaver med operasjonelt nivå (nivå to).

Vi erfarer at dette sitter langt inne hos mange ledere, men når krisen er et faktum, vil en strømlinjet kriseorganisasjon være den beste forutsetningen for å håndtere krisen på en hensiktsmessig måte.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

God krisehåndtering forutsetter en solid kriseorganisasjon

Av Yngve Dyrøy 9. feb. 2016

Historien har vist oss at kriser faktisk inntreffer, og det er helt sikkert at vi ikke har lært av historien. I evalueringen av de seneste årenes kriser har vi mange gjentagende funn hos de virksomhetene som har vært rammet: Mangelfullt planverk, manglende koordinering, uklare ansvarsforhold og fullmakter, uklart lederskap for å nevne noen. Med en solid kriseorganisasjon har virksomheten din fundamentet for god krisehåndtering på plass. Her gir jeg noen retningslinjer for hvordan en slik organisasjon bør bygges.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Krisehåndtering: Derfor vil det gå galt

Av Yngve Dyrøy 15. des. 2015

Når virksomheter utsettes for alvorlige, uønskede hendelser, svikter ofte krisehåndteringen. Hvorfor opplever vi at det går galt gang på gang? Det er to grunner til dette. En handler om vår egen forestillingsevne: Vi tror ikke egentlig at disse hendelsene kan ramme oss. Den andre er at vi trener og øver galt.  

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg