Beredskap og sikkerhet som konkurransefortrinn

Av Frode Lien Otnes 9. aug. 2017

Beredskap_som_konkurransefortrinn-851933-edited.jpgDe fleste lederne som tar jobben med å analysere risiko, ser utelukkende på hva som kan ramme bedriften de leder. Beredskapsbygging blir dermed en defensivt orientert aktivitet. Hvis du ikke bare ser på trusler mot egen virksomhet kan beredskapsarbeid være en offensiv satsing som gir markedsmuligheter.

«Å ta risiko» er for mange ledere i privat sektor en positiv ting for å skape verdier. Risiko kan være positivt når man har kontroll på den og vet hva man skal gjøre med den.

Det er i bunn og grunn hva beredskap handler om, å ha kontroll på risikoen og ha vurdert hva konsekvensene er av ikke alt går slik man har planlagt. 

Hvis vi ser på opprinnelsen til ordet beredskap, så kommer det fra tyske bereitschaft, som betyr vilje eller evne til å handle i en gitt situasjon.

I mange tilfeller ser vi at det ikke mangler på viljen – i alle fall ikke når noe har skjedd. Dessverre er det langt mer fremtredende i mange virksomheter at de faktisk mangler evnen. Ofte skyldes dette manglende interesse og kunnskap fra ledere i virksomheten.

Mulighetsanalyse

En leder som kan si –Dette så vi komme, så vi var klare til handling når det skjedde, har gjort en god jobb med risikoanalysen og beredskapen. Når konkurrenter og marked er sentrale deler av risikoanalysen, blir beredskapsarbeidet offensivt orientert og gjør bedriften i stand til å manøvrere bedre i skiftende konjunkturer samt være rask når det oppstår muligheter i markedet grunnet uforutsette hendelser.

I en slik mulighetsanalyse er det viktig å se på hva som skjer når premissene i markedet endrer seg vesentlig. Her er man gjerne vant til å tenke på betingelser som etterspørsel, pris og distribusjon. Men hva om krisen rammer konkurrenten din? Hva om de mister produksjonskapasitet, nøkkelpersonell, får et omdømmeproblem, må trekke tilbake produkter, går på en økonomisk smell, ikke evner å fornye seg eller på andre måter etterlater seg et ledig marked?

De som har med seg dette i sin analyse og har forberedt seg på et slikt scenario kan handle raskt og målrettet når en slik situasjon oppstår. De vil ha en betydelig fordel og manøvreringskraft sammenlignet med sine konkurrenter.

Leverandører i utlandet

I et stadig mer globalt marked ser vi etter holdepunkter som viser at en leverandør er solid nok til å være en stabil samarbeidspartner. Når vi ikke lenger kan ta en kort biltur eller i verste fall et innenriksfly for å kontrollere forholdene selv, er vi avhengige av objektive kriterier som bekrefter leveringsdyktighet og soliditet. Flere kontrakter har nå passuser om beredskap, og flere anbud understøttes av risikoanalyse som et fortrinn i kampen om kontraktene. 

Hvor starter du?

God beredskap er utvilsomt en forretningsmessig styrke, og riktig anvendt, blir den en konkurransefordel. Når man på ledernivå ikke anerkjenner god beredskap som en langsiktig offensiv strategi, er det altså viljen, heller enn evnen, det skorter på.

Nedenfor lenker jeg til flere av våre artikler om hvordan du angriper sikkerhets- og beredskapsarbeidet fra et lederperspektiv. Som en oppvarming kan du starte med å vurdere disse punktene:

  • Skaff deg en helhetlig oversikt
  • Hvilke krav skal vi etterleve?
  • Hvilke risikoer står vi overfor?
  • Hvilke muligheter kan vi stå overfor?
  • Hvordan gjør vi oss i best mulig stand til å håndtere disse?
  • Har vi gjort det før? Hvordan gikk det? Trenger vi mer erfaring og trening?
  • Få bekreftet din organisasjons evne til å håndtere!

Andre artikler på Beredskpsbloggen  om samme tema: 

Vet du hvilket ansvar du har for sikkerhet og beredskap? Slik får du raskt kontroll

5 grunnpilarer for god beredskap i virksomheten

Slik kan topplederen bygge en kultur for beredskap på arbeidsplassen

Krisehåndtering: Går krisen over hvis du lar være å ta beslutninger?

K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

 

New Call-to-action

 

Temaer: Ledelse


Frode Lien Otnes's photo

Av: Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i One Voice. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM i One Voice og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg