Beredskapsøvelser gir positive ringvirkninger i hele organisasjonen

Av Kristian Pettersen 11. jul. 2017

beredskapsøvelse-664757-edited.jpgHvorfor er det så viktig å trene beredskapsorganisasjonen vår? Det åpenbare svaret er enkelt og ganske så åpenbart: For å bli bedre. Men god trening bygger ikke bare en sunn sikkerhetskultur - den virker posistivt på hele organisasjonen.

Tenk deg at du er ute på en reise og skal ta drosje i en sterkt trafikkert storby. Du kan velge en sjåfør som har god trening i å kjøre eller en som ikke har førerkort. Velger du den utrente sjåføren om du kan redusere reisekostnadene dine betraktelig? Sannsynligvis ikke.

Dessverre er det ikke alltid slik med arbeidsplassen vår. Mange organisasjoner risikerer å gå en uønsket hendelse i møte uten tilstrekkelig trening og øving. Men når noe skjer, vil du helst være på et sted der det er godt innarbeidede rutiner for krisehåndtering og en beredskapsplan dere har trent på.

Beredskapspersonellets ferdigheter øker

For å bli bedre må man trene. Det er enkelt lærdom både for idrettsutøvere og beredskapspersonell. Ofte er oppgavene og utfordringene den enkelte står overfor i en beredskapssituasjon annerledes enn de problemene man løser i hverdagen.

Med god trening vet personellet hva de skal gjøre og hvorfor, og dermed jobber de raskere i en tidskritisk situasjon. De blir motiverte, og kompetansen øker når beredskapspersonellet får relevant trening i de oppgavene de skal håndtere i en beredskapssituasjon. Trening gir dessuten viktige innspill til de risikovurderingerene man har gjort eller bør gjøre.

Uansett hva og hvordan man velger å gjennomføre øvelser og trening i virksomheten, anbefaler vi at det er fokus på læring og takhøyde for å feile.

Les mer: Hva kjennetegner en robust beredskapsorganisasjon?

Beredskapsorganisasjonen blir mer samkjørt

Ved å trene skapes det forståelse for hvordan organisasjonen er innrettet i en beredskapssituasjon. Vi mennesker har behov for å se hvordan ting fungerer i praksis for å forstå sammenhenger. Gjennom treninger som er rettet inn mot beredskapssituasjoner, skapes det forståelse for egne og andres arbeidsoppgaver og det kan etableres faste mønster for håndtering.

Mange organisasjoner har allerede fastsatte måter å løse oppgaver på; vaner som er tilegnet gjennom tidligere erfaringer og prosesser som er unike for organisasjonen – kort sagt en kultur. Dersom alle i organisasjonen tar del i den samme kulturen, vil alle jobbe bedre sammen. Dette vil igjen lede til en bedre og mer effektiv beredskapsorganisasjon.

Les mer: K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Planlegging og gjennomføring av øvelser gir nyttige innspill som kan brukes til å forbedre allerede iverksatte tiltak. Trening gir økt fokus på forbedring av de virksomhetskritiske delene og hvilken beredskap man har rundt dette.

Mindre behov for direkte styring og ledelse

Ansatte som har gode ferdigheter og kunnskap om beredskap og krisehåndtering, samt god forståelse og kjennskap til egne og andres oppgaver, vil ha mindre behov for direkte styring og ledelse i håndteringen av en uønsket hendelse.

Ved å trene de ansatte, kan du få fristilt ledere slik at de kan benytte sin kompetanse på å faktisk lede arbeidet, fremfor å følge opp enkeltpersoner i organisasjonen. Dette er helt i tråd med de nasjonale prinsippene for sikkerhet og beredskapsarbeid.

Økt motivasjon og selvfølelse hos ansatte i organisasjonen

Trening skaper forståelse og forståelse skaper motivasjon. Motivasjon skaper engasjement og engasjerte medarbeidere er mer produktive. Beredskapstreningen gir mange positive ringvirkninger: Den skaper forutsigbarhet, økt eierskap til prosesser og arbeidsmetodikk og økt produktivitet og effektivitet innen beredskap og sikkerhet.

Les mer: Øving og trening er forbedrer beredskapens helsetilstand

Forbedret sluttresultat

En del virksomheter har strenge og klart definerte krav til både hyppighet og innhold i øving og trening gjennom året. Nødetatene, Sivilforsvaret og Forsvaret er eksempler på virksomheter med regulerte krav, men også mange andre offentlige virksomheter er underlagt krav til trening.

I privat sektor er slike krav blant annet regulert for olje- og gassbransjen og luftfarten. Også vanlige virksomheter bør sette seg krav til trening og øving, slik at organisasjonen stadig forbedrer sin egen helsetilstand og er godt forberedt hvis noe skulle skje.

 

New Call-to-action

 

 

Temaer: Øvelse


Kristian Pettersen's photo

Av: Kristian Pettersen

Kristian er kurs- og kompetanseleder / prosjektleder i One Voice og jobber som en del av enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser. Han har befals- og krigsskoleutdanning fra Forsvaret, har studert ved University of Berkeley, California, og har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Beredskapstesten

Siste innlegg