CIM-konferansen 2017: Forankring i ledelsen er avgjørende for å bygge en god beredskapskultur

Av Yngve Resell Mo 3. okt. 2017

P9270090.jpgÅrets CIM-konferanse var preget av faglig input og inspirasjon. Over 250 deltagere samlet seg på Gardemoen for å lære mer om beredskap og sikkerhet. Foredragene tok for seg alt fra hvordan håndtere personopplysninger ved en krise, til hvilke beslutningsfeller man bør unngå under krisehåndteringen. I tillegg ble tidenes første CIM-pris delt ut. 

Her er noen av høydepunktene fra en av Norges største konferanse innen sikkerhet og beredskap:

Onsdag 27.09: Vær føre-var

Under den svært kreative tittelen, Hvilke støvler trenger vi i fremtiden, og hvordan unngå å fylle dem med vann?, fortalte Torstein Nielsen fra Stavanger kommune at fremtiden er usikker og at samfunnssikkerhet handler om å håndtere denne usikkerheten. 

"Risiko er ikke bare gitt ved historien. Risiko handler om fremtiden- hva vil skje i morgen? Det er det vi ikke vet og det vi må fokusere på," forklarte han. 

Uten-navn-1.gif

Etter lunsj var det duket for foredraget som ble årets store snakkis. Gullik Gundersen fra Datatilsynet minnet oss på hvor viktig det er å behandle personopplysninger riktig også i krise-situasjoner. Han påpekte at personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Det er ikke noe vi kan ta lett på, selv i vanskelige situasjoner. Her mener Gundersen at planlegging er avgjørende og at:

"Struktur er hjertet i godt personvernarbeid."

Etter lunsj gikk vi over til temaet om krisekommunikasjon. Jarle Ramskjær fra Holtan + Partners ga deltagerne ti konkrete tips å jobbe videre med, blant annet: Husk det interne publikummet. 

Han forklarte at det i vanskelige situasjoner ikke alltid er lett å informere internt først, men at det er viktig. De ansatte ønsker å formidle informasjon videre til sine nærmeste før det kommer ut i mediene. 

P9270049.jpg

Tove Selbekk fra One Voice belyste temaet pårørendehåndtering. Hun snakket også om internkommunikasjon og påpekte at personer som juridisk sett ikke er pårørende (kolleger, for eksempel) vil ha et informasjonsbehov under en krise.

Deltagernes beredskapstips

Føre-var-prinsippet sto sterkt da vi ba deltagerne dele sine beste beredskapstips: 

CIM-Awards

Under middagen ble CIM-Awards delt ut for aller første gang. Formålet med prisen var å løfte frem ambassadører innen sikkerhet -og beredskapsfaget. Det var i alt tre vinnere. 

Prisen for årets CIM-virksomhet gikk til AVINOR  

Her så juryen etter en virksomhet som bruker CIM på en helhetlig og systematisk måte i sitt arbeid med kvalitet sikkerhet og beredskap. Virksomheten er bevisst på mulighetene og fordelene ved CIM og har forankret disse i organisasjonen.

Johan Lindstrøm tok imot prisen og rettet oppmerksomheten mot alle kollegene som har hjulpet ham med arbeidet. 

"jeg må bare si at den jobben som de har gjort på Gardemoen, som var først ut hos oss, var helt fantastisk, og det skal vi ta med oss i vår videre utvikling. Dette hadde ikke fungert uten en ledelse som ønsket det og hadde troen på oss. Dette var kjempegøy! Tusen hjertelig takk fra hele Avinor," sa en tydelig rørt Lindstrøm.  

P9270167v3.jpg

Prisen for årets CIM-sjel gikk til Camilla Riise og Christopher Moen fra  Krisestøtteenheten, Justis- og beredskapsdepartementet 

Her så juryen etter en ildsjel som ivrer etter å ta i bruk CIM i flere deler av virksomheten, er løsningsorientert og går foran som et godt eksempel internt. Denne personen er gjerne selve beskrivelsen av en superbruker i CIM.

Moen tok imot prisen på vegne av seg selv og Riise. Han valgte blant annet å trekke frem mulighetene i CIM i sin takketale: 

"Jeg vil gjerne takke. Det er veldig hyggelig å få en sånn pris som dette. Vi jobber veldig mye i enheten vår med å få implementert CIM, ikke bare som et krisehåndteringsverktøy, men også noe mer enn det. For det er et system med mange muligheter." 

Torsdag 28.09: Du må tåle å feile

Ketil Lagersen fra Nord universitet var en av foredragsholderne som utmerket seg på dag to av konferansen. Han betegnet universitetets årlige beredskapsøvelse som sin eksamen.

Han viste til beredskapsøvelsen de gjennomførte i 2013, hvor omtrent alt gikk galt, og hvordan de har jobbet proaktivt med krisehåndtering videre. Lagersen trakk frem at de ikke er redd for å prøve nye ting selv om det ikke alltid gir suksess:

"Lederne våre synes det er helt greit at vi tar noen feilsteg. Vi tåler å feile."

De fleste deltagerne var godt fornøyd med årets konferanse. Mange påpekte at programmet var bedre enn noen gang. Rita Nottveit fra NRK var ikke i tvil om at dagene hadde vært utbytterike. 

P9280190v2.jpg"Årets konferanse har vært en kilde til inspirasjon. Jeg har kjent meg igjen i andres erfaringer og det har ledet meg på nye tanker. Jeg synes det var spesielt spennende å se hvordan Avinor lager ikoner for å heve brukeropplevelsen av beredskapssystemet deres. I tillegg ble jeg imponert over Nord universitet som tør å tenke stort under øvelse," sa hun. 

 Også representantene fra sivilforsvaret var godt fornøyd med de to dagene. 

P9280197v2.jpg

"Foredragene i år var veldig gode med tanke på at de belyste temaer og hvilke type hendelser og aktiviteter man kan bruke beredskapssystemet til," sa Trond Åsheim.  

De har en klar beredskapsoppfordring til det norske folk:

"Sørge for at du faktisk klarer deg minimum tre dager på egen hånd. Hvis alle klarer det, så har vi grunnberedskapen," sa Roy Arild Rugsveen. 

Jørgen Aaas løftet dagen med sitt foredrag om arrangementsikkerhet. Han belyste de store endringene i beredskapsfaget som en konsekvens av verdens nye utfordringer. 

"Før var det kanskje brann som var den dimensjonerende hendelsen for en evakuering. Slik er det ikke lenger," forklarte han.    

Aaas mener vi nå står ved et veiskille som skaper presedens. Han spør om hver enkelt person nå må ta større ansvar for å sikre seg selv. 

CIM1.gif

Ronny Jåsund Pedersen fra Redningsselskapet fikk æren av å avslutte årets CIM-konferanse. Han påpekte at det er en kunst å holde på struktur og metodikk når det virkelig smeller. Han hadde en klar oppfordring til andre CIM-brukere:

"For å lykkes med CIM bør man bruke det ofte. Du har ikke tid til å lære deg systemet når det først smeller."

Dette er et lite utdrag av hva som skjedde på årets konferanse. Vi vil de neste ukene også publisere blogginnlegg som går i dybden på noen av foredragene. Du kan dessuten allerede nå melde deg på neste års konferanse. 

 

Ta-beredskapstesten-her-lang

 

Temaer: cim-konferansen


Yngve Resell Mo's photo

Av: Yngve Resell Mo

Yngve er Salgs- og markedsdirektør i One Voice, og ansvarlig for Beredskapsbloggen og PreparerorFail. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. Yngve har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og har bistått mange større og mindre virksomheter i deres kommunikasjonsarbeid. Han har i tillegg gründet et kommunikasjonsbyrå. Yngve sitter i ledergruppen i One Voice, med ansvar for salg, marked og kommunikasjon, samt i beredskapsorganisasjonen med ansvar for krisekommunikasjon.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Slik skriver du beredskapsplan

Siste innlegg