Den ukjente effekten av beredskapsøvelse i simulator

Den enkelte kan og bør trene opp sine beredskapsferdigheter, og med simulator kommer man utrolig nær en reell krisehåndtering. De som har erfaring fra denne typen trening er nok enig med meg i at stressmomentet er særlig merkbart under slike øvelser.

I forrige artikkel her på Beredskapsbloggen omtalte vi hvordan Nord universitet (NU) har etablert NORDLAB på campus i Bodø. Dett er et fleksibelt og komplekst øvingsmiljø hvor mange kan øve samtidig, og den enkelte kan trene på egne ferdigheter i eget tempo. Men mange enheter kan også øve samtidig i et stort og komplekst scenario.

Slik trener du beredskapsorganisasjonen din uten bruk av mye ressurser. Last ned vår gratis e-bok.

One Voice er så heldige at vi har fått muligheten til å levere vårt produkt, CIM, til NORDLAB, og dermed bidra til at flere nivå og ulike elementer kan trenes og øves. Det er særlig tre momenter som gjør dette samarbeidet utbytterikt for oss:

 1. Først og fremst er vi som leverandør avhengig av at det vi utvikler anerkjennes i de operative fagmiljøene. For at det skal skje, må vi ha aksept i akademia. Gjennom en slik forankring kan vi synliggjøre effekten av det vi leverer og klarer å definere forbedringspunkter og retning på videre utvikling.

  I tillegg ser vi at beredskapsmiljøene har stort utbytte av simulatortreningen, og det skaper grunnlag for forskning og utvikling på metodene og verktøyene som brukes. Derfor er NORDLAB en viktig aktør i og for NU og beredskapsmiljøet i regionen. Således også en premissleverandør for oss som leverandør av verktøy.

 2. Det andre forholdet er at det fortsatt er oss mennesker som skal og må håndtere, vurdere og analysere, beslutte og lede en hendelse. For å danne oss riktig situasjonsforståelse, som igjen er basis for hensiktsmessig håndtering, må  vi forstå teknologiens potensial. 

 1. Det tredje forholdet som gjør det interessant for oss å støtte opp under NORDLABS arbeid, er at det er stor forskjell på hvor mye ulike kunder trener og øver. Mange av de argumentene som benyttes, enten man øver mye eller lite, er at det er ressurskrevende, tidkrevende, og at man er usikker på effekten. Vi mener at slike trenings- og øvingsverktøy som det NORDLAB har etablert, er med på å senke terskelen for å øve. Dessuten er det god ressursbruk og kan gi svært eksakte data på effekt og utbytte. Trening og øving i simulator har i tillegg to svært interessante og gledelige effekter:
 1. Man kan trene ferdigheter som er optimalisert til behovet, og etablere et godt opplegg for å måle fremgang, effekt og forbedring – både for enkeltpersoner og på enhetsnivå. Det betyr at det er mulig å standardisere ferdighetstestene slik at man er trygg på resultatene hver enkelt oppnår.

  De fleste kan trene på svært realistiske og komplekse scenarioer. Et scenario kan gjennomføres mange ganger i en simulator, mens en stor og kompleks øvelse i felten gjennomføres èn gang. Den enkeltes øvingsutbytte kan kun knyttes til den rollen man bekler, og i samvirkeøvelser har man heller ikke mulighet til å gå tilbake og gjennomføre på nytt.

  Vi ser at store øvelser i felt kan være god øving for organisasjonen og/eller ledelseselementer, men ser ofte begrenset utbytte for de mindre miljøene, og for den enkelte.

  Les mer: Får du egentlig nok læringsutbytte fra store nasjonale beredskapsøvelser?

 2. Det andre aspektet innen trening og øving vi mener NORDLAB muliggjør, og som vi mener det er alt for lite fokus på, er å øve på stress og å øve på samhandling. De kontrollerte omgivelsene i en lab gjør det enkelt å måle hvor godt man tåler stress og i hvilken grad det påvirker oppgavene man skal utføre. 

  I Iab'en er det også godt tilrettelagt for å øve på og vurdere evnen til samhandling. Alt dette fordi lab’en gir like forhold for alle og et grunnlag for objektive tilbakemeldinger. Forhold som påvirker den menneskelige faktoren, samt teknologiske terskler og barrierer, er lettere å identifisere. 

New call-to-action

 

Av Eivind Moen

Eivind er avdelingsleder for enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser, og medlem av ledergruppen i One Voice. Han har sin utdanning fra Luftkrigsskolen, NTNU og Handelshøyskolen BI. Han har jobbet både med krisehåndtering og beredskap, og med prosjekt- og kvalitetsledelse. Eivind har skrevet mye av opplæringsmateriellet i One Voice.

Flere artikler fra denne forfatter

Abonner på bloggen