Derfor skal du starte utenlandsturen på reiseregistrering.no

Av Jan Terje Sæterbø 5. jul. 2016

reise-782851-edited.jpg 
Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende frekvens av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge områder. Norsk UD spiller en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet. En viktig forutsetning for at UD kan bistå er at de vet hvor du er.

For norske borgere på tur

"Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen".

Dette er UDs egen oppfordring til alle norske borgere. Sitatet er hentet fra reiseregistrering.no. Legg merke til at UD ikke skiller mellom trygge og utrygge områder. Rådet gjelder uansett hvor du skal reise, og hvem som reiser.

  • Registrer hele reisefølget
    Du kan enkelt legge til barn og ektefelle i samme registrering.
  • Lag og foreninger på tur
    En ekstra trygghet både for reiseledelse, deltakere og de som er hjemme. Tips gjerne de som er ansvarlige for en gruppetur om denne tjenesten.
  • Jobbreiser
    Gjør det til en rutine at alle reiser i virksomheten registreres.

Økt trygghet

Nå er ikke hensikten med denne tjenesten å skremme vannet av folk, men utelukkende en forholdsregel som er smart å ta I TILFELLE noe alvorlig skulle hende der du oppholder deg. Igjen er det viktig å påpeke at trygge områder også kan rammes av uønskede hendelser. Terrorbombing, naturkatastrofer og flystyrter er eksempler på hendelser som ikke aksepterer grensen for trygge områder.

I tilfelle du er rammet av en krise på reise i utlandet vil det være til hjelp både for deg selv og for norske myndigheter at du har registrert reisen din på forhånd. UD vil umiddelbart varsle deg om hendelsen og gi deg råd om hvordan du skal forholde deg. Du gir UD en flying start med sin krisehåndtering, og dine pårørende har mulighet til å få opplysninger om deg og din situasjon selv om du ikke kan nås via tradisjonelle kanaler.

> Les også: Topp 5 bloggartikler om krisehåndtering på Beredskapsbloggen

Enkel prosess

Det er enkelt å registrere seg på reiseregistrering.no. Dersom du ikke rekker det før du drar, kan du gjøre det mens du venter på flyplassen, eller når du har kommet fram. Tjenesten er tilgjengelig både fra laptop, nettbrett og mobil.

Sikker tjeneste

Denne tjenesten er veletablert og eid av norsk UD. Det er ikke en skytjeneste, men et driftssystem med servere i Norge, og som driftes og kontrolleres her. Informasjonen som lagres om deg blir derfor håndtert i henhold til norske lover og regler.

I en krisesituasjon vil UD hente ut informasjonen og bruke den i sitt krisestøtteverktøy. Du må samtykke til dette ved registrering, og opplysningene om deg slettes 30 dager etter reisens slutt.

Forhåndssjekk

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Du kan sjekke hva som gjelder for destinasjonen du ønsker å reise til på denne siden.

 

 

New Call-to-action

 

 

Temaer: Risiko


Jan Terje Sæterbø's photo

Av: Jan Terje Sæterbø

Jan Terje jobber som prosjektleder og KAM i One Voice AS. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg