Diktator eller motivator? Slik øker du utbyttet av internopplæringen

Av Kristian Pettersen 13. des. 2016

trening_og_øving-864704-edited.jpg
Hvor mye skal du investere i egne ansatte? Ganske mye, mener vi. Det er alltid en risiko for at folk du har investert mye i slutter etter kort tid. En større risiko, vil vi hevde, er å ha en arbeidsstokk som er dårlig opplært og blir værende i lang tid. 

Å lære opp egne ansatte er alltid en god og viktig investering. Her får du enkle råd om forberedelser og gjennomføring.

Planlegging

Sett av tid til egne forberedelser i forkant av et kurs. Tiden du trenger til forberedelser vil variere, avhengig av kompetansenivå, tidligere kurserfaring og pedagogisk trygghet.

Disse avklaringene er viktige for et godt læringsutbytte:

 • Bakgrunn for opplæringen?
 • Hva skal oppnås?
 • Hvilken effekt vil det ha?
 • Hvilke suksesskriterier ligger til grunn?
 • Hvilken tidsplan skal opplæringen følge?
 • Hvilke enheter og grupperinger innenfor og utenfor virksomheten vil ha interesse av opplæringen, og hvilken informasjon trenger disse?
 • Hvilke ressurser kreves?

Forberedelser

Gå gjennom det som skal presenteres på et sted hvor det ikke er forstyrrelser, enten alene eller sammen med en annen instruktør. Slik får du i gang tankeprosessen rundt det som skal presenteres og avdekker emner du må skaffe mer informasjon om. Det er viktig å tette eventuelle kunnskapshull i forkant av kurset mens det ennå er tid til å skaffe til veie nødvendig informasjon om emnet.

Nyttige verktøy

Med bakgrunn i det du ønsker å oppnå må du velge hvilken metodikk eller presentasjonsform som skal benyttes. Mange er kjent med Powerpoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy, og disse er en god basis for struktur og informasjon til deltakerne. Vær oppmerksom på at verktøyet skal understøtte det du ønsker å formidle. Derfor bør mengden informasjon/tekst pr. plansje være begrenset. Det er viktig at du kjenner innholdet godt, så du kan prate fritt rundt temaet.

Video er også godt egnet i undervisning, men krever gjerne mer forberedelser. Levende bilder fanger oppmerksomheten og skaper variasjon. Spørsmål, samtaler eller oppgaver bør etterfølge visningen.  

Tavle eller whiteboard fungerer godt i mange sammenhenger, og mange oppfatter dette som frigjørende sammenlignet med for eksempel Powerpoint. Dersom du kun bruker tavle, kan det være krevende å formidle det sentrale fra læringsmateriellet. En miks av verktøy fungerer godt.

> Les også: Er nettbaserte tjenester trygge? Slik sjekker du at leverandøren din tar datasikkerhet på alvor

Involver deltakerne

I de fleste tilfeller gir det en god læringseffekt å involvere deltakerne – særlig kombinert med annen type informasjonsformidling. Her er noen velprøvde formater:

 • Øvingsoppgaver
 • Gruppearbeid
 • Presentasjon av øvingsarbeid
 • Rollespill/øvelser
 • Caseoppgaver eller diskusjon rundt praktiske problemstillinger
 • Erfaringsdeling
 • Diskusjoner
 • Quiz eller andre former for kunnskapstester
 • Muntlige spørsmål instruktør-deltaker, deltaker-deltaker eller deltaker-instruktør

 

Antall instruktører

Første gang kurset gjennomføres er det hensiktsmessig med flere instruktører til stede. To instruktører gir god arbeidsfordeling og gjør det enklere å følge opp deltakerne og fange opp problemstillinger som må følges opp senere. De kan også støtte hvis (les: når) det kommer spørsmål man ikke kan svare på. Når det skjer, anbefaler vi å være helt ærlig; Ikke forsøk å ”bløffe” deg ut av situasjonen, men noter spørsmålet, sjekk det ut etter kursets slutt og gi svar til deltakerne på e-post. På et flerdagerskurs bør du skaffe til veie et svar du kan legge fram ved oppstart neste morgen.

En enkel måte å håndtere spørsmål og innspill fra deltakerne på, er å dele ut post-it lapper i forkant av kurset. Kursdeltakerne noterer spørsmål og kommentarer underveis. Du svarer i etterkant i samarbeid med oppdragsgiver eller andre involverte. Det er viktig at kursdeltakerne opplever at de tas på alvor, og du bør derfor dele spørsmålene med samtlige deltakere.

> Les også: Krisekommunikasjon: Slik styrker du bedriftens omdømme under en krise

Tidsrammer

Legg opp kurset etter tiden du har tilgjengelig, og ta høyde for at det kan oppstå forhold som gjør at du må endre tidsplanen. Ikke glem pauser! Vi anbefaler å begrense undervisningsperiodene til 45-50 minutter. Pausene kan benyttes til alt fra påfyll av kaffe til å uformelt utveksle kunnskap og erfaringer. Pausene gir også tid til å fordøye og prosessere informasjonen som har blitt presentert.

Engasjerte instruktører 

En av dine oppgaver som instruktør er å motivere kursdeltakerne til å lære. For det første smitter engasjementet og interessen du viser over på kursdeltakerne. For det andre vil et strukturert opplegg, som er tilpasset deltakermassens forutsetninger, gjøre kurset mer interessant og forståelig for deltakerne. I tillegg vil et godt læringsmiljø bidra til en positiv innstiling til det å være på kurs. La alle kursdeltakerne presentere seg når du starter kurset. Dette vil bryte «barrierene» mellom deltakerne og skape et godt utgangspunkt for kurset. Vær nøye med å presentere mål, hovedtema og hensikt med kurset før dere starter undevisningen.

 > Les også: Har du risikovurdert bruken av sosiale medier i virksomheten?

 

Slik skriver du beredskapsplan ebok_CTA

 

 

Temaer: Øvelse


Kristian Pettersen's photo

Av: Kristian Pettersen

Kristian er kurs- og kompetanseleder / prosjektleder i One Voice og jobber som en del av enheten som ivaretar prosjektbistand og kundeleveranser. Han har befals- og krigsskoleutdanning fra Forsvaret, har studert ved University of Berkeley, California, og har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Beredskapstesten

Siste innlegg