Er god situasjonsforståelse mulig uten erfaring fra krisehåndtering?

Av Frode Lien Otnes 15. nov. 2016

situasjonforstaelse-517534-edited.jpgVi vet at manglende situasjonsforståelse er en av de viktigste årsakene til hendelser forårsaket av mennesker. I krisehåndtering er det helt avgjørende med god situasjonsforståelse. Ikke bare for å tolke tilgjengelig informasjon, men også for å vurdere hvordan tiltakene dere iverksetter vil påvirke situasjonen. Er det mulig å trene opp denne evnen selv om man ikke har en reell krise å øve seg på? 

Hva er situasjonsforståelse?

Situasjonsforståelse er egentlig et militært begrep som beskriver en persons evne til å observere hva som skjer rundt seg, orientere seg i situasjonen, og vurdere hendelser i tid og rom for å forutsi hva som vil skje når ulike variabler endrer seg. Det siste er ikke minst viktig i krisehåndtering fordi det beskriver hvordan vi evner å forutse en utvikling; hva vil skje dersom vi gjør slik og sånn?

Noe av det vanskeligste, men likevel viktigste, for å oppnå god situasjonsforståelse er å sortere ut den essensielle informasjonen fra den som ikke er viktig for deg i din situasjon. 

Livsviktig egenskap

Vi er alle utstyrt med en grunnleggende situasjonsforståelse, og vi bruker den kontinuerlig. Tenk bare på hva dette betyr for vår evne til å kjøre bil. Se for deg at du kommer mot en rundkjøring. Du vil automatisk vurdere din egen fart og hvordan du skal regulere den tilfredsstillende; hvordan trafikken er inn de andre tilkjøringene; kjøretøy i rundkjøringen og deres fart; biler bak deg; skilting og føreforhold, for å nevne noe. Basert på erfaring og kunnskap klarer de aller fleste bilister også å vurdere hvordan egen oppførsel vil påvirke de andre trafikantene, og hvordan disse vil reagere. 

Det er fort gjort å tape situasjonsforståelsen, og den er  basert på hvilken informasjon du har tilgjengelig. Tolker du informasjonen galt vil tiltakene du iverksetter ikke virke slik du har forutsatt.

Situasjonsforståelse i krisehåndtering

Den amerikanske kystvakten har analysert seg fram til at 40 prosent av alle hendelser knyttet til feilnavigering på sjøen skyldes manglende situasjonsforståelse. For oss som jobber med beredskap og krisehåndtering betyr denne kunnskapen to ting:

 1. Manglende situasjonsforståelse kan føre til at en krise oppstår
 2. Det kan også forverre krisen ved at feiltolkning fører til gale tiltak

The proof of the pudding is in the eating, sier engelskmennene og mener med dette at erfaring og resultater slår lovnader og teori. Men vi kan faktisk gjøre mye for å forbedre vår situasjonsforståelse selv om vi ikke har erfaring fra reelle kriser. Det handler om å forestille seg hva som kan skje, vurdere hvilke konsekvenser det vil ha og forberede tiltak som kan redusere skadevirkningene. Risikoanalyse, beredskapsplan og varslingsrutiner er egnet til å forbedre vår situasjonsforståelse betraktelig. Når dette er knyttet opp mot et digitalt system for beredskap og krisehåndtering, øker denne evnen ytterligere.

La meg bruke et par illustrerende eksempler:

1. En idrettsutøver (en helt tilfeldig en, selvsagt) trenger å kjøpe medisin i utlandet.
Hun kjenner konsekvensene av å slurve med godkjenningen. Spørsmålet er om hun har grundige nok rutiner for å øke sin bevissthet rundt dette.

 • Har hun tilgjengelig oppdaterte lister over forbudte stoffer?
 • Har hun medisinsk personell som kan hjelpe henne med kontrollen?
  • Har hun flere som kan gjøre en vurdering?
  • Hva vet hun om landets bestemmelser for salg av medikamenter over disk?

Poenget mitt er at alt dette er forarbeid som hjelper henne å forstå risikoen og ta riktige avgjørelser som minimerer følgene av en allerede manglende situasjonsforståelse (medisinsk personell har unnlatt å ta med godkjente medisiner til utlandet).

> Les også: Kan manglende rutiner og prosedyrer knuse karriere og omdømme

2. En av medarbeiderne dine oppdager et sikkerhetshull i virksomhetens brannmur .

  • Skriver han det i oppgavelista og tar det med lederen sin når han er tilbake på jobb?
  • Varsler han nødetater (politi)?
  • Varsler han beredskapsorganisasjonen?
  • Legger han ut en advarsel på hjemmesiden og Facebook?

Hans situasjonsforståelse er ikke bare avhengig av hva han klarer å observere i hendelsesøyeblikket. Godt forarbeid gjør at han umiddelbart vet hva han skal gjøre og finner både rutiner, oppdaterte varslingslister og maler for varsling lett tilgjengelig i det digitale krisestøtteverktøyet.

> Les også: God kommunikasjon i beredskapsstaben bedrer krisehåndteringen

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan i stor grad forbedre sin situasjonsforståelse. Motsigende nok innebærer det at man må gjøre noe før man er i situasjonen.

 

 

New Call-to-action 

 

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering


Frode Lien Otnes's photo

Av: Frode Lien Otnes

Frode er gründer og direktør i One Voice. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I 2006 startet han One Voice for å utvikle et elektronisk krisestøtteverktøy. Frode har ledet utviklingen av CIM i One Voice og har aktiv prosjekterfaring fra implementeringen av CIM i blant annet regjeringens krisestøtteenhet og den omfattende implementeringen av krisehåndteringsverktøy hos DSB, fylkesmenn og kommuner. Sammen med Helsedirektoratet implementerte han også HelseCIM i alle landets helseforetak i 2012.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg