Hva treffer oss av kriminalitet i fremtiden?

Av Jack Fischer Eriksen 13. feb. 2018

shutterstock_115174897-148864-editedForhåpentligvis kjenner du godt til hvilke trusler og risikoer virksomheten din er utsatt for i dag, men er du forberedt på utfordringene og typen kriminalitet som vil treffe dere i fremtiden? Trusselbildet er i stadig endring, og det som skjer ute i verden påvirker oss umiddelbart. Dette må risikovurderingene våre gjenspeile, men skal vi tro tallene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) i 2017 har norske virksomheter fortsatt til gode å håndtere næringslivskriminalitet på en god måte.

På den positive siden er det ifølge undersøkelsen stadig flere virksomheter som har utarbeidet en skriftlig risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten. Mens det i 2009 var 20 prosent av virksomhetene som hadde utarbeidet en risikovurdering, falt det til 16 prosent i 2013, før det økte til 23 prosent i 2015, og i 2017 var det 28 prosent som hadde det.

Det er verdt å merke seg at det er stor forskjell på privat og offentlig sektor:

  • 46 prosent av offentlige virksomheter har gjennomført risikovurdering,
  • mot 24 prosent av de private.

Det er like fullt en økning i begge sektorer sammenlignet med 2015. Her spiller imidlertid størrelse på virksomheten en stor rolle. Det er i størst grad store private virksomheter som har utarbeidet en skriftlig risikovurdering.

Vi er dårlige på å ta teori ut i praksis

Men det kan virke som det mangler en kobling mellom de teoretiske risikovurderingene og det som gjennomføres rent praktisk. Det burde være allment kjent at dersom man tar med seg pc og mobil til Kina, så får man med seg noe ekstra hjem. Samtidig sier nesten samtlige toppledere at de ikke engang vurderer trusselbildet før de drar utenlands.

Les mer: Ledere på tur uten beredskap

Vi er heller ikke spesielt flinke til å sikre oss mot utro tjenere. Utvendig sikkerhet har lite å si dersom vi får uredelige medarbeidere på innsiden. Flere ganger har muldvarper søkt på en ledig stilling i en virksomhet kun for å forsøke å få tilgang til nettverket. Dette skjer i lille Norge.

Manglende tillit til politiet

Den organiserte kriminaliteten blir mer kompleks og den flytter seg til områder det er lett å tjene store penger. Det som bekymrer meg mest, er at næringsdrivende mangler tillit til politiets kompetanse.

10 prosent av virksomhetene som deltok i KRISINO-undersøkelsen hadde opplevd lovbrudd det siste året, som de valgte å ikke anmelde. Blant disse virksomhetene ble

  • 63 prosent utsatt for vinningskriminalitet,
  • 16 prosent økonomisk kriminalitet,
  • 10 prosent kriminalitet i det digitale rom og
  • 20 prosent annen type kriminalitet.

Jeg tror manglende anmeldelse skyldes at vi ikke har tiltro til at politiet kan håndtere digital kriminalitet. De spurte virksomhetene vektla den høye sannsynligheten for henleggelse som en av hovedgrunnene til at de ikke anmeldte lovbrudd. For næringslivet står ikke kostnaden av en anmeldelse i relasjon til nytten.

«Det er god økonomi for oss å ikke anmelde, men ta sakene sivilrettslig eller direkte med mistenkte. Det sparer oss for tid og gir gode resultater per sak. Utfordringen med å arbeide på denne måten er at de mest profesjonelle svindlerne utnytter våre arbeidsmetoder. De bare bytter selskap og fortsetter sin kriminelle virksomhet. Det er en ond sirkel!» Sitatet har jeg hentet fra en erfaren forsikringsutreder.

Les mer: Hvem er best på krisehåndtering - det offentlige eller næringslivet?

Funnene i KRISINO 2017 synliggjør en urovekkende utvikling i rettspleien. Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som ikke anmelder oppgir manglende tillit til politiets kapasitet eller kompetanse som årsak. For enkelte virksomheter er det nesten et unntak at politiet involveres. De har gitt opp, og opererer med et parallelt rettssystem som styres etter et kost/nytte prinsipp. Det er ikke en for alle, men alle for seg selv.

 

Guide til Risikovurdering ebok_CTA

Temaer: Beredskap, samfunnssikkerhet


Jack Fischer Eriksen's photo

Av: Jack Fischer Eriksen

Jack er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Han brenner for forebygging av kriminalitet og samarbeid mellom næringsliv og myndighetene.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Slik skaper du et beredskapsrom

Siste innlegg