Initial krisehåndtering: Hvordan vet vi at vi står overfor en krise?

Av Hein Gabrielsen 12. sep. 2017

Initial_krisehåndtering-800171-edited.jpgEn alvorlig og utvetydig truende hendelse er lett å oppdage. Alle kan skjønne konsekvensene av en eksplosjon, brann, naturkatastrofe eller kidnapping. Det er de vage hendelsene, den stille evolusjonen fra et lite avvik, eller en gryende oppfatning utenfor organisasjonen om at noe er galt, som utfordrer vår evne til å erkjenne at vi har med en krise å gjøre.I denne to-delte artikkelen, skal jeg gi en oversikt over gangen i en kriseerkjennelse. I første del tar jeg for meg hva som skjer fra en hendelse oppdages, til man har erkjent krisen og kalt inn krisestaben til førstemøtet.

Vi har i en tidligere artikkel sett på forskjellene mellom en uønsket hendelse og en krise. Enhver organisasjon må forstå hva dette innebærer for dem og ha kultur og rutiner for å fange opp hendelser.

En godt trimmet organisasjon er god til å få info om hva som skjer. Den vil således agere på slike hendelser med å varsle hensiktsmessig. 

Infografikken nedenfor gir en rask og enkel oversikt over en krises første faser og hva som kreves av en organisasjon for å kunne styre den.

One Voice Infografikk Kriseprosess

Åpne infografikken i pdf-format.

I neste blogginnlegg tar jeg for meg metodikk, rutiner og gjøremål knyttet til det å jobbe med oppgaver for å få kontroll på krisen. Altså det som i grafikken kommer etter førstemøtet og som pågår fram til normalsituasjonen igjen er opprettet.

 

New Call-to-action

 

 

Temaer: Krisehåndtering


Hein Gabrielsen's photo

Av: Hein Gabrielsen

Hein er utdannent ved Universitetet i Stavanger med en erfaringsbasert mastergrad innenfor risikostyring og sikkerhetsledelse. Han har lang erfaring innenfor forebyggede sikkerhetstjeneste, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Hein er opptatt av hele verdikjeden fra risikokartlegging og -analyser til beredskapsplanlegging, opplæring og øvelser og krisehåndtering, samt evaluering og læring i etterkant. Hein er seniorrådgiver i One World.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg