Krisehåndtering: Full kontroll på kortest mulig tid

Av Morgan Grindheim 19. apr. 2017

krisehandtering-769317-edited.jpgKrisehåndteringsteorien lærer oss at det er knapt med informasjon tilgjengelig den første tiden etter at en hendelse har oppstått. Det behøver ikke være slik - du kan gjøre noe med det.

Noen bransjer er spesielt gode på operasjonsstyring: Det er aldri noen tvil om hvor mange som er ute på plattformen eller deres identitet. Det er heller aldri noen tvil om hvem som er om bord på et fly, hvem besetningen er, hvor flyet er på vei eller hvor det til enhver tid befinner seg.

Les mer: 10 ting luftfarten kan lære oss om sikkerhet og beredskap

Flere bør lære av disse spesialistene slik at den daglige driften legger premisser for hvor raskt du kan respondere om uhellet er ute. 

Dette er særlig aktuelt for virksomheter som eksponerer sine verdier eller sine ansatte utover det normale, slik som tjenestereiser til land eller områder med høy sikkerhetsrisiko.

Informasjonsunderskudd

Den første tiden etter en hendelse bruker man til å komme i kapp med informasjonsetterslepet. Det betyr at man ikke kommer ordentlig i gang med å håndtere krisa før man har hentet inn info-underskuddet.

Hvis man følger prinsippene for proaktiv krisehåndtering, har man stort utbytte av å utnytte informasjon fra daglig operasjonsledelse:

 • Det er mye mer informasjon tilgjengelig, man slipper å starte med informasjonsinnhenting
 • Førstemøtet er mer opplyst
 • Du kan enklere fokusere innsatsen og skalere responsen

Operasjonsledelse

Det som kjennetegner god operasjonsledelse er at noen til enhver tid har et blikk på helhetssituasjonen til bedriften i form av en oversikt over aktiviteten. Ved hjelp av verktøy som flåtestyring, telleporter, reisesporing, adgangskontroll osv. har man kontinuerlig monitorering av

 • aktivitet
 • operasjonsstatus
 • lokasjon
 • involverte
 • ressurser

For å gjøre overgangen til krisehåndtering så effektiv som mulig må du utfylle denne informasjonen med faktorer som påvirker operasjonssikkerheten din, slik som 

 • lokale og regionale samfunnsmessige eller politiske forhold
 • lokale myndigheters pålitelighet og krisehåndteringsevne
 • værforhold

Mindre press

Dersom du hører på nyhetene at det har vært en kapring av skip i Aden-bukta, kan du ta det med ro når du vet at dine skip i området for øyeblikket ligger til kai.

Er du arrangør av firmatur til Alpene kjenner du værsituasjonen der når du kommer på jobb, og du har oppdatert informasjon om hvor de ulike gruppene befinner seg den dagen. Skulle du få vite at det er gått et snøskred i området, vil denne informasjonen avgjøre hvor raskt og effektivt du klarer å få kontroll.

Disse forberedelsene har redusert informasjonsetterslepet betraktelig og har gjort at du kan starte krisehåndtering kort tid etter hendelsen. Dette gir deg et momentum overfor omgivelsene: Etter kort tid kan du gi verifisert informasjon til pårørende, presse og myndigheter om i hvilken grad din virksomhet er involvert.

Les mer: Krisekomunikasjon: Slik styrker du bedriftens omdømme under en krise

Mest sannsynlig vil en god operasjonsledelse oppdage krisesituasjoner raskere enn om du ikke driver slik. I noen tilfeller kan du hindre eller begrense at situasjonen eskalerer fordi du tidlig ble klar over den.

Gjenbruk

De fleste virksomheter har allerede en god del informasjon som vil lette håndtering i den første delen av en krise. Det gjelder bare å systematisere den og gjøre den tilgjengelig for dem som skal bruke opplysningene.

Moderne, digitale verktøy gjør dette mulig, men operasjonsoversikten oppstår ikke uten at noen bestiller den og har et klart formål. Det er mulig å bygge ut krisehåndteringsverktøyet til også å dekke tiden før noe går galt …

En del bedrifter har operasjonsledelse som en del av sin daglige, operative virksomhetsstyring. Ikke vent - denne oversikten kan enkelt tilpasses behovene til kriseorganisasjonen i virksomheten og viske ut skillet mellom operativ drift og krisehåndtering.

 

New Call-to-action

 

Temaer: Krisehåndtering


Morgan Grindheim's photo

Av: Morgan Grindheim

Morgan er utdannet ved Universitetet i Stavanger og Politihøgskolen og har jobbet med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i 15 år. Han har ledet prosjekter og vært rådgiver for både næringsliv og offentlig virksomhet innenfor risikobasert styring av sikkerhet og beredskap. Han har også arbeidet mye med endringsledelse knyttet til organisering og bygging av krisehåndteringsevne. Morgan er partner og daglig leder i One World.

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg