Krisehåndtering: Går krisen over hvis du lar være å ta beslutninger?

Av Eskil Leirbekk 29. nov. 2016

krisehåndtering_beslutning.jpgÅ ta beslutninger i en krise kan være det vanskeligste en leder gjør. Skal jeg mobilisere min beredskapsorganisasjon, eller skal jeg vente og se om det går over? Har jeg tenkt igjennom dette scenarioet på forhånd eller ikke? Støtter jeg meg på sjekklister, eller har jeg alt i hodet?

Den sikreste måten å unngå en dårlig beslutning på er å ikke ta beslutninger. Eller er det også en dårlig beslutning?

Rett handling til rett tid

I Forsvarets grunnmodell for ledelse er hovedmålet rett handling til rett tid. Dette er noe som krever situasjonsforståelse, som min kollega Frode Lien Otnes har skrevet mer om her. Om man ikke ønsker å ta beslutninger, så utnytter man ikke handlingsrommet som finnes. Dette rommet krymper etter hvert som tiden går.

Forfatter og filosof Øyvind Kvalnes bruker begrepet «passiv feil»; altså å la være å gjøre noe som burde vært gjort. Motpolen «aktiv feil» er å gjøre noe som burde vært ugjort. Ved å ta en beslutning risikerer man jo å gjøre en feil. Lar man være å ta en beslutning kan konsekvensen også bli en feil. Hvilken strategi man velger henger kanskje sammen med hvordan virksomheten tolererer henholdsvis aktive og passive feil. Tar du sjansen på å ta en gal beslutning, eller er det best å vente og se om det går over? Mobiliserer du beredskapsorganisasjonen, eller venter du? Sier statistikken fra avvikssystemet noe om aktive vs. passive feil i virksomheten din?

> Les også: K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Illustrasjonen under viser at handlingsrommet krymper mens mengden informasjon øker. Dersom man venter for lenge med å ta beslutningen vil det ikke lenger være noe handlingsrom.  Er man redd for å gjøre aktive feil vil man kanskje vente så lenge med beslutningen at handlingsrommet er brukt opp.

beslutninger ppt.jpgSkjulte feller i beslutningsprosessen

For å ta gode beslutninger er det mange feller en bør unngå. Vi kaller dem skjulte feller eller beslutningsfeller:

 • «Status-quo»-fellen

  Å ikke gjøre noe og la ting være som de er.
  Det kan selvfølgelig gå bra selv om du ikke gjør noe, men det er et sjansespill. Det kan avviksstatistikken bekrefte.
 • Bekreftelsesfellen

  «Kjære kollegaer, kan dere alle komme med argumenter som støtter opp om min beslutning»  er et godt eksempel på en uttalelse som gjør at man kan havne i bekreftelsesfellen. Er det noen som har rollen som djevelens advokat, eller er alle enige?
 • Forankringsfellen

  Ettersom vi legger uforholdsmessig stor vekt på den første informasjonen vi mottar, kan dette føre til at vi underdimensjonerer vår respons til en gitt situasjon. Små og kanskje uvesentlige detaljer kan styre det videre beslutningsvalget.
 • Konformitetsfellen (Groupthink)

  Alle er enige og neglisjerer risikosignaler eller negative konsekvenser av det man er i ferd med å gjøre. Et plausibelt forløp til USAs invasjon av Irak.

Hvilke beslutninger kan du slippe å ta?

Når du står overfor en alvorlig og uønsket hendelse og har knapt med tid, er det en rekke avgjørelser du ikke behøver å ta:

 • Hvilke personer du skal varsle internt
 • Hvordan varsling og innkalling skal gjennomføres
 • Hva innholdet i varslingen skal være
 • Hvorvidt krisestaben skal møtes
 • Hvor dere skal møtes
 • Hvilken informasjon som skal gi deg et godt situasjonsbilde
 • Hvordan agendaen for første stabsmøte skal se ut

> Les også: Hva inneholder et tiltakskort?

Ta beslutningene på forhånd

Disse beslutningene kan man faktisk ta før hendelsen inntreffer, implementere dem i sine verktøy og trene på dem. Det er rett handling til rett tid. Da øker du handlingsrommet når krisen inntreffer, slik at du har større mulighet til å finne de gode beslutningene når det gjelder som mest. Tar du en beredskapsbeslutning i dag?

 

 

Slik skriver du beredskapsplan ebok_CTA

 

 

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering


Eskil Leirbekk's photo

Av: Eskil Leirbekk

Eskil jobber som prosjektleder i One Voice med ansvar for å implementere CIM hos kundene som anskaffer det, både i Norge og internasjonalt. Han har bakgrunn som offiser fra Luftforsvaret og har jobbet med Integrated Logistics Support hos Kongsberg Defence Systems.

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg