Nasjonale prinsipper for sikkerhets- og beredskapsarbeid [Infografikk]

Av Nina Tranø 8. nov. 2016

 shutterstock_315417218.jpgDe nasjonale prinsippene for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er, etter min mening, direkte overførbare til enhver virksomhet. Den øverste lederen har helt klart det overordnede ansvaret for styring og retningslinjer. Imidlertid er hver mellomleder ansvarlig for å håndtere sikkerheten på best mulig måte i sin avdeling og sitt fagområde. I ytterste konsekvens betyr prinsippene at den enkelte medarbeideren har ansvaret for sikkerheten for det arbeidet han eller hun utfører.

Denne infografikken gir et enkelt og forståelig bilde på hvordan prinsippene kan gjelde for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet.

Klikk her for en nedlastbar versjon

Sikkerhets_og_Beredskapsarbeid_prinsipper.png

Prinsippene sier at alle har et selvstendig ansvar, og vi må tørre å utfordre hverandre på dette. Vi kan ikke erklære at «dette er ikke mitt bord». Ved å ta selvstendig ansvar, samarbeide og dra lasset sammen, blir det virksomheten som håndterer sikkerhets- og beredskapsarbeidet, ikke enkeltindivider. En virksomhet har ikke «folk til slikt», vi er alle del av dette folket.

Kanskje virksomheter også bør tenke som så at når de etterlever disse prinsippene, så kan det muligens påvirke hvordan samfunnet ellers etterlever prinsippene? Kultur bygges gjerne sten for sten, eller i dette tilfellet person for person og kanskje virksomhet for virksomhet. Vi har alle et ansvar, også for å gå foran med et godt eksempel.

> Les også: K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

 

 

Slik skriver du beredskapsplan ebok_CTA

 

 

Temaer: Ledelse


Nina Tranø's photo

Av: Nina Tranø

Nina er Seniorrådgiver sikkerhet og beredskap ved NTNU og har lang erfaring med kvalitets- og sikkerhetsstyring i det private og offentlige. Nina kombinerer sin kommersielle erfaring med kunnskap ervervet gjennom 23 år i politiet, blant annet som etterforsker innen kriminalteknikk og elektroniske spor. Hun har også vært engasjert som rådgiver både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i sikkerhetsrelaterte EU-prosjekter

Epost

Kommentarer

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

New Call-to-action

Siste innlegg