CIM-konferansen 2017: Forankring i ledelsen er avgjørende for å bygge en god beredskapskultur

Av Yngve Resell Mo 3. okt. 2017

Årets CIM-konferanse var preget av faglig input og inspirasjon. Over 250 deltagere samlet seg på Gardemoen for å lære mer om beredskap og sikkerhet. Foredragene tok for seg alt fra hvordan håndtere personopplysninger ved en krise, til hvilke beslutningsfeller man bør unngå under krisehåndteringen. I tillegg ble tidenes første CIM-pris delt ut. 

Her er noen av høydepunktene fra en av Norges største konferanse innen sikkerhet og beredskap:

Les mer >

Temaer: cim-konferansen

Krisehåndtering: Hva skjer etter at du har erkjent krisen?

Av Hein Gabrielsen 26. sep. 2017

I forrige artikkel i serien tok jeg for meg den initiale delen av krisehåndteringen. Nå skal vi se på hva som kjennetegner arbeidsfasen. Førstemøtet er altså avviklet, og man har en plan, konkrete fokusområder og arbeidinstrukser. Førstemøtet har fastsatt hvilke tiltak som er nødvendige for å få kontroll på den aktuelle hendelsen.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Sikringsrisikoanalyse: Bruk rett verktøy til rett jobb

Av Roy Stranden 19. sep. 2017

Som håndverker vet du at verktøyet betyr noe. Du kan male en vegg med en hammer, og du kan få inn en spiker med en malerkost, men det er ikke veldig praktisk. Gode håndverkere velger rett verktøy til jobben - det gjelder også de som skal utføre en risikoanalyse.

Les mer >

Temaer: Risiko, VTS-analyse, Sikringsrisiko

Initial krisehåndtering: Hvordan vet vi at vi står overfor en krise?

Av Hein Gabrielsen 12. sep. 2017

En alvorlig og utvetydig truende hendelse er lett å oppdage. Alle kan skjønne konsekvensene av en eksplosjon, brann, naturkatastrofe eller kidnapping. Det er de vage hendelsene, den stille evolusjonen fra et lite avvik, eller en gryende oppfatning utenfor organisasjonen om at noe er galt, som utfordrer vår evne til å erkjenne at vi har med en krise å gjøre.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Dette må du vite om krisehåndtering

Av Jan Terje Sæterbø 7. sep. 2017

Det eneste vi kan si med sikkerhet er at når en krise oppstår, blir ingenting slik du er vant til. Du vil stå overfor andre utfordringer enn du normalt gjør, og begrenset tilgang på informasjon gjør at du må ta beslutninger på manglende grunnlag. Du kan skaffe deg både mer informasjon og bedre tid. Det er i hvert fall effekten av å ha forberedt seg på at noe kan gå galt. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over de mest sentrale begrepene og metodikken for krisehåndtering.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering

Gjør avvikshåndteringen enkel og effektiv

Av Eivind Moen 29. aug. 2017

Virksomheter som er gode på å håndtere avvik, øker både produktivitet og kvalitet samtidig som de bygger en kultur for læring og forbedring. Gjør du dette riktig, skaper det positive ringvirkninger for HMS, kvalitet, læring, internkommunikasjon og produktivitet. Ikke er det veldig arbeidskrevende heller - så lenge prosessen er enkel og tydelig.

Les mer >

Temaer: Avvikshåndtering

Terror: Run hide and tell

Av Jack Fischer Eriksen 23. aug. 2017

I slutten av juli hadde Anders Snortheimsmoen, Sikkerhetledelse AS og Jack Fischer Eriksen, Næringslivets Sikkerhetsråd, en kronikk om terrorberedskap og frykt på trykk i Dagbladet. Vi gjengir her artikkelen i sin helhet.
Les mer >

Temaer: Beredskap, Terror

Kampen om beslutningene: Hvilken spesialist får best gjennomslag hos ledelsen?

Av Frode Lien Otnes 15. aug. 2017

Det mangler ikke på godt faglig forankrede analyser og dyktige medarbeidere i Norge. På hver vår tue sitter vi – fagnerder med hvert vårt spesialfelt og hver vår terminologi. Hver for oss kjemper vi en håpløs kamp mot hverandre for å få gjennomslag for det vi brenner for. Mange av oss glemmer helt at du som leder da må forholde deg til, og sammenligne, analyser og tallmateriale som om det var epler, pærer og bananer. Velg det eller den du liker best!

Les mer >

Temaer: Ledelse

Beredskap og sikkerhet som konkurransefortrinn

Av Frode Lien Otnes 9. aug. 2017

De fleste lederne som tar jobben med å analysere risiko, ser utelukkende på hva som kan ramme bedriften de leder. Beredskapsbygging blir dermed en defensivt orientert aktivitet. Hvis du ikke bare ser på trusler mot egen virksomhet kan beredskapsarbeid være en offensiv satsing som gir markedsmuligheter.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Sjef både i gode og onde dager?

Av Kristian Pettersen 25. jul. 2017

Den ultimate testen for en toppleder er å lose bedriften gjennom en krise. Spørsmålet er om kapteinen skal stå til rors, eller om han i det hele tatt skal være på brua når det stormer som verst.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

Slik skriver du beredskapsplan ebok_CTA

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg