4 offentlige kilder som gir pålitelig input til risikovurderingen din

Av Eivind Moen 13. mar. 2018

I Norge er det særlig fire informasjonskilder alle vi som jobber med risiko, sikkerhet og beredskap må kjenne til. Dette er informasjon som gir oss den overordnede og helhetlige forståelsen for mekanismene som påvirker hvilke valg myndighetene gjør, og som gir bakgrunn for, og troverdighet til, de tiltakene du iverksetter i din organisasjon. Her får du en kjapp veiviser til de ulike rapportenes vinkel og hovedinnhold.

Les mer >

Temaer: Risiko, risikovurdering

Dette må du vite om krisekommunikasjon

Av Yngve Resell Mo 28. feb. 2018

En virksomhets evne til å kommunisere under en krise kan være forskjellen på å få kontroll på krisen og at den kommer fullstendig ut av kontroll. Denne artikkelen viser deg hva du må beherske og hva du må ha forberedt før du møter blitslampene og mikrofonene.

Les mer >

Temaer: Media og Krisekommunikasjon

Hva treffer oss av kriminalitet i fremtiden?

Av Jack Fischer Eriksen 13. feb. 2018

Forhåpentligvis kjenner du godt til hvilke trusler og risikoer virksomheten din er utsatt for i dag, men er du forberedt på utfordringene og typen kriminalitet som vil treffe dere i fremtiden? Trusselbildet er i stadig endring, og det som skjer ute i verden påvirker oss umiddelbart. Dette må risikovurderingene våre gjenspeile, men skal vi tro tallene fra Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) i 2017 har norske virksomheter fortsatt til gode å håndtere næringslivskriminalitet på en god måte.

Les mer >

Temaer: Beredskap, samfunnssikkerhet

Det holder ikke med én seier for å lykkes med beredskap

Av Ketil Lagesen 30. jan. 2018

På Nord universitet går hundrevis av studenter opp til eksamen hver vinter og sommer. Noen av dem består og går videre til andre fag, andre er nødt til å ta emnet om igjen. Felles for dem alle er at de til slutt forlater skolebenken. Den luksusen har ikke vi som driver med beredskap. Vi går opp til eksamen hvert år, for vi vet at det ikke holder med en seier for å lykkes med krisehåndtering.

Les mer >

Temaer: Øvelse, samfunnssikkerhet

Hvordan fungerer styringssystemet for sikkerhet og beredskap på norske flyplasser?

Av Johan Lindström 16. jan. 2018

Det er få bransjer som har er like opptatt av sikkerhet og beredskap som fly-industrien. I Avinor jobber vi etter et utvetydig sikkerhetsmål: Ingen luftfartsulykker eller alvorlige personskader der Avinor er involvert. Som senior rådgiver innen sikkerhet har det falt på meg å implementere et beredskapssystem som både støtter et strengt sikkerhetsregime og er intuitivt å bruke for alle som er tilknyttet en av våre 45 flyplasser.

Les mer >

Hvem er best på krisehåndtering - det offentlige eller næringslivet?

Av Eskil Leirbekk 3. jan. 2018

For første gang har noen kartlagt hvordan beredskap og krisehåndtering blir prioritert i både offentlig og privat sektor. Krisestyringsundersøkelsen 2017 er et dansk pionerarbeid som gir god innsikt i hvordan det jobbes med dette fagfeltet i Danmark. Vi har lest rapporten fra undersøkelsen og mener den i stor grad er relevant for norske forhold også.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Sikkerhet og beredskap i 2018

Av Yngve Resell Mo 19. des. 2017

Et nytt år står for døren, og som vanlig kommer nyttårsforsetter og glasskuler til overflaten. Vi har valgt å la glasskulen ligge på lageret, men vi har reflektert over hva 2017 har gitt oss. Ikke minst har vi brukt tid på å se inn i det kommende året og fokusert på det vi vet. Noe av det har vi samlet i Beredskapskalenderen, som du kan laste ned.

Les mer >

Temaer: Beredskap

4 ting alle bør kunne om arrangementssikkerhet

Av Jørgen Aass 14. des. 2017

Begrepet arrangementer forbindes gjerne med store produksjoner som konserter eller festivaler. Derfor tenker også mange trolig at arrangementssikkerhet er utenfor deres ansvarsområde. Sannheten er derimot at de fleste av oss både deltar og bidrar på flere arrangementer gjennom året, men de aller færreste tenker på sikkerhetsaspektet. Her er fire ting alle bør vite om arrangementssikkerhet.

Les mer >

Temaer: Risiko, Arrangementsstyring

Slik kommer du raskt i gang med Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) i virksomheten

Av Eivind Moen 5. des. 2017

 En risikoanalyse framstår som omfattende og uoverkommelig. Dessuten er det mange som har fått ansvaret for denne prosessen, men som ikke sitter på erfaring og kompetanse og har gjort slike risikoanalyser tidligere. For å lette arbeidet og senke terskelen for å gå i gang har vi har laget en guide som gir deg starthjelp, struktur og tips til prosess.

Les mer >

Temaer: Risiko, Riskikoanalyse (ROS)

Hvem eier sannheten under en krise?

Av Jarle Ramskjær 28. nov. 2017

Krisekommunikasjon handler om mer enn pressehåndtering. Det handler om virksomhetens kommunikasjon med myndigheter, samarbeidspartnere, ansatte, medier og befolkningen. Det handler om evnen til å formidle viktige og presise budskap på en effektiv måte under stort tidspress.

For hva skjer egentlig når det ikke er samsvar mellom hvordan virksomheten oppfatter situasjonen og hvordan den blir fremstilt i media? Hvem eier da sannheten?

Les mer >

Temaer: Media og Krisekommunikasjon

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg