Ta Beredskapstesten!

Hvordan er dere i stand til å håndtere en uønsket hendelse der du jobber?

Denne testen kartlegger virksomheten din på følgende områder:

  • Analyse. Har du kartlagt risiko og trusler knyttet til kjernevirksomheten?
  • Bevissthet. Er ansatte og ledelse samstemte i vurderingene?
  • Håndteringsevne. Har dere funksjoner og planer dere øver på?
  • Forbedring. Har dere rutiner for innrapportering av avvik og forbedring?
tatesten2.jpg
Beredskapstesten

Fyll ut skjemaet og du er igang