Ta Beredskapstesten!

Hvordan er dere i stand til å håndtere en uønsket hendelse der du jobber?
Ta beredskapstesten.png

Vi har utviklet en test som gir deg konkrete tilbakemeldinger på hvordan dere er i stand til å takle en uønsket hendelse.

Når du har tatt testen vil det være lettere å identifisere områder dere er gode på i dag, og hvor dere bør konsentrere videre arbeid. Beredskap er en kontinuerlig prosess, men vet du hvor dere står i dag?

Beredskapstesten kartlegger virksomheten din på følgende områder:

  • ANALYSE - Har dere kartlagt risiko og trusler knyttet til kjernevirksomheten?
  • BEVISSTHET - Er ansatte og ledelse samstemte i vurderingene?
  • HÅNDTERINGSEVNE - Har dere funksjoner og planer dere øver på?
  • FORBEDRING - Har dere rutiner for innrapportering av avvik og forbedring?

Etter testen vil du umiddelbart få tilsendt en rapport til din e-postadresse.

Beredskapstesten

Fyll ut skjemaet og du er igang