Det holder ikke med én seier for å lykkes med beredskap

Av Ketil Lagesen 30. jan. 2018

På Nord universitet går hundrevis av studenter opp til eksamen hver vinter og sommer. Noen av dem består og går videre til andre fag, andre er nødt til å ta emnet om igjen. Felles for dem alle er at de til slutt forlater skolebenken. Den luksusen har ikke vi som driver med beredskap. Vi går opp til eksamen hvert år, for vi vet at det ikke holder med en seier for å lykkes med krisehåndtering.

Les mer >

Temaer: Øvelse, samfunnssikkerhet

Beredskapsøvelser gir positive ringvirkninger i hele organisasjonen

Av Kristian Pettersen 11. jul. 2017

Hvorfor er det så viktig å trene beredskapsorganisasjonen vår? Det åpenbare svaret er enkelt og ganske så åpenbart: For å bli bedre. Men god trening bygger ikke bare en sunn sikkerhetskultur - den virker posistivt på hele organisasjonen.

Les mer >

Temaer: Øvelse

Kurslederens sjekkliste

Av Kristian Pettersen 30. mai. 2017

De fleste som jobber med kurs og instruksjon har vel opplevd å miste framdrift og flyt på grunn av manglende forberedelser eller at man har glemt en viktig detalj. Kanskje gjelder det i større grad de som bare av og til er i ilden i undervisningssammenheng. Denne sjekklisten gir deg en rask oversikt over hva du bør ha tenkt på før du står foran gruppa og tar oppropet. 

Les mer >

Temaer: Øvelse, Kurs

Beredskapsforsettene 2017

Av Yngve Resell Mo 3. jan. 2017

Det finnes mange typer nyttårsforsetter. Trene mer, slutte med en uvane, eller legge seg til en god en (helst hver dag). Men hvilke «beredskapsforsetter» skal du gå for i 2017?

Les mer >

Temaer: Øvelse

Diktator eller motivator? Slik øker du utbyttet av internopplæringen

Av Kristian Pettersen 13. des. 2016


Hvor mye skal du investere i egne ansatte? Ganske mye, mener vi. Det er alltid en risiko for at folk du har investert mye i slutter etter kort tid. En større risiko, vil vi hevde, er å ha en arbeidsstokk som er dårlig opplært og blir værende i lang tid. 

Å lære opp egne ansatte er alltid en god og viktig investering. Her får du enkle råd om forberedelser og gjennomføring.

Les mer >

Temaer: Øvelse

Får du egentlig nok læringsutbytte fra store nasjonale beredskapsøvelser?

Av Yngve Dyrøy 20. sep. 2016

Ressursene som brukes i en beredskapsøvelse er ikke alltid i samsvar med utbyttet av øvelsen. Dette er en erkjennelse mange har kommet til etter at den årlige, fullskalaøvelsen avdekket akkurat de samme kritiske punktene som året før. Og året før der igjen. 

Les mer >

Temaer: Øvelse

Øving og trening forbedrer beredskapens "helsetilstand"

Av Eivind Moen 16. aug. 2016

Hvordan står det til med en beredskapen i din virksomhet? Er den sterk og smidig? Er den utholdende? Tåler den stress?  Er den kort og godt veltrent?

Min erfaring er at trening i fellesskap styrker samhold og miljøet mellom de som deltar. Det gjelder også for beredskapstrening. Vi ser at virksomheter som tar øving og trening på alvor, styrker beredskapens "helse".

Les mer >

Temaer: Øvelse

Metodisk krisehåndtering: Dette erfarer vi under opplæring og øving.

Av Yngve Dyrøy 12. jul. 2016

Det er ikke slik at jo lenger man sitter samlet i en krisestab, jo bedre håndterer man en uønsket hendelse. Det er heller ikke sikkert at sjefen er den best egnede til å lede arbeidet i en krisestab.

Jeg har bistått organisasjoner som skal innføre krisehåndteringsmetodikk en rekke ganger. Det er hevet over tvil at omstendighetene gjør at man må tenke og jobbe annerledes enn man gjør i det daglige.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering, Øvelse

–Vi øver for å ta vare på våre egne

Av Eivind Moen 7. jun. 2016

I 20 år har Nord Universitet øvd for å både være forberedt på det uønskede, men også for å skape trygghet for studenter og ansatte dersom en krise skulle ramme.

–Det startet som førstehjelpsøvelser for våre studenter ved helsefag, journalistikk og på politihøgskolen, og har utviklet seg til å bli et etablert samarbeid med nødetatene, forteller øvingsleder Erlend Hagenes. I dag er det en årlig fullskala øvelse som involverer alle samfunnets ressurser. 

Les mer >

Temaer: Beredskap, Øvelse

Gitar, golf og beredskap (del 1)

Av Morgan Grindheim 3. mai. 2016

Det er mye som tyder på at ansvarsfølelsen er avtagende desto høyere man kommer opp i krisehåndteringshierarkiet. Heldigvis finnes det bedrifter som utgjør hederlige unntak. Men det er nettopp det de er – unntak.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering, Øvelse

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg