–Å leve i et åpent samfunn innebærer å akseptere en viss risiko

Av Eivind Moen 27. des. 2016

«Norge er et av verdens tryggeste land. Men det alvorlige og ofte uventede kan ramme oss likevel – i form av terror, digitale angrep, alvorlige smitteutbrudd, flom, ras eller andre hendelser. Trygghet i hverdagen er derfor et av regjeringens viktigste satsingsområder».

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Ledelse, Krisehåndtering

Hva kan en detektiv lære deg om krisehåndtering?

Av Shaun Reardon 6. des. 2016

I etterretningen, og i politiarbeid ellers, er vi helt avhengig av å jobbe systematisk og metodisk etter en gitt plan. Her skiller faktisk ikke detektivarbeid seg vesentlig fra krisehåndterings- og beredskapsfaget. I mitt virke i internasjonal etterretning har jeg jobbet mye med å analysere informasjon. Du kan legge de samme prinsippene til grunn for å skaffe deg oversikt over trusler og utfordringer i virksomheten din. Og hvis kunnskap fremdeles er makt...

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Krisehåndtering

Krisehåndtering: Går krisen over hvis du lar være å ta beslutninger?

Av Eskil Leirbekk 29. nov. 2016

Å ta beslutninger i en krise kan være det vanskeligste en leder gjør. Skal jeg mobilisere min beredskapsorganisasjon, eller skal jeg vente og se om det går over? Har jeg tenkt igjennom dette scenarioet på forhånd eller ikke? Støtter jeg meg på sjekklister, eller har jeg alt i hodet?

Den sikreste måten å unngå en dårlig beslutning på er å ikke ta beslutninger. Eller er det også en dårlig beslutning?

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

Er god situasjonsforståelse mulig uten erfaring fra krisehåndtering?

Av Frode Lien Otnes 15. nov. 2016

Vi vet at manglende situasjonsforståelse er en av de viktigste årsakene til hendelser forårsaket av mennesker. I krisehåndtering er det helt avgjørende med god situasjonsforståelse. Ikke bare for å tolke tilgjengelig informasjon, men også for å vurdere hvordan tiltakene dere iverksetter vil påvirke situasjonen. Er det mulig å trene opp denne evnen selv om man ikke har en reell krise å øve seg på? 

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Toyota som inspirasjon for krisehåndtering

Av Eivind Moen 26. jul. 2016

Du har kanskje hørt om LEAN? Om jeg sier Toyota-metoden er det erfaringsmessig større sannsynlighet for at du har hørt om, og har en formening om, hva den innebærer. Jeg mener denne metodikken er godt egnet til å avdekke forbedringer i virksomhetens beredskap og krisehåndtering. Her har jeg beskrevet et praktisk eksempel på hvordan metoden kan anvendes.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Metodisk krisehåndtering: Dette erfarer vi under opplæring og øving.

Av Yngve Dyrøy 12. jul. 2016

Det er ikke slik at jo lenger man sitter samlet i en krisestab, jo bedre håndterer man en uønsket hendelse. Det er heller ikke sikkert at sjefen er den best egnede til å lede arbeidet i en krisestab.

Jeg har bistått organisasjoner som skal innføre krisehåndteringsmetodikk en rekke ganger. Det er hevet over tvil at omstendighetene gjør at man må tenke og jobbe annerledes enn man gjør i det daglige.

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering, Øvelse

Hvorfor virksomheten din bør etablere en pårørendetelefon

Av Tove Selbekk 21. jun. 2016

Om ulykken er ute og noen fra din organisasjon er involvert - hvordan vil dere da ta vare på de pårørende? Dette har stor betydning for dine ansattes ve og vel, men også for omdømme og tillit til organisasjonen i etterkant. En egen pårørendetelefon er et viktig redskap i dette arbeidet.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Hvorfor en kriseledelse må være nivådelt

Av Yngve Dyrøy 31. mai. 2016

Alle ledere vil naturlig ønske å være i en strategisk ledergruppe, men når det kommer til kriseledelse, er det "less is more" som gjelder. Et overbefolket strategisk nivå (nivå tre) fører gjerne til sammenblanding av roller og arbeidsoppgaver med operasjonelt nivå (nivå to).

Vi erfarer at dette sitter langt inne hos mange ledere, men når krisen er et faktum, vil en strømlinjet kriseorganisasjon være den beste forutsetningen for å håndtere krisen på en hensiktsmessig måte.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

Gitar, golf og beredskap (del 2)

Av Morgan Grindheim 10. mai. 2016

 I forrige artikkel la jeg opp til å sammenligne beredskapsaktiviteter med hvor godt vi forbereder oss i musikklivet og på idrettsbanen.

Som jeg antydet, trenger man ikke å framføre en kantate med kor og orkester hver gang man tar fram gitaren. På samme måte kan det være at hyppig putte-trening er mer utbytterikt i en periode, enn å gå fulle 18-hullsrunder hver gang du er på golfbanen.

Her vil jeg gi deg et forslag på hvordan du kan legge opp enkle ukentlige varslings- og mønstringsøvelser for din krisehåndteringsorganisasjon.

For å si det forsiktig: Utgifter og tidsbruk er begrenset sammenlignet med hvilken effekt dette har.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering

Gitar, golf og beredskap (del 1)

Av Morgan Grindheim 3. mai. 2016

Det er mye som tyder på at ansvarsfølelsen er avtagende desto høyere man kommer opp i krisehåndteringshierarkiet. Heldigvis finnes det bedrifter som utgjør hederlige unntak. Men det er nettopp det de er – unntak.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Krisehåndtering, Øvelse

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no