Har du en sikkerhetsleder, eller bare et sikkerhetsalibi?

Av Nina Tranø 6. jun. 2017

Sikkerhetsleder er en rolle som er lite beskrevet i norske lovverk. Den er gjerne stemoderlig behandlet i norske virksomheter, og vi ser ofte at rollen etableres kun fordi virksomheten må fylle et spesifikt krav – som Sikkerhetslovens krav til sikkerhetsorganisasjon. Det ser bra ut på papiret, men uten avklart ansvar, klar myndighet og tilhørighet på ledelsesnivå, har du skaffet deg en papirtiger til å ta ansvaret for virksomhetens sikkerhet. 

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

12 utsagn du helst ikke bør høre fra sikkerhetssjefen i virksomheten

Av Yngve Dyrøy 28. feb. 2017

Flere av oss har stiftet bekjentskap med ham. Det er nemlig alltid en mann. En godt voksen utgave, gjerne med politi- eller forsvarsbakgrunn. En selvsikker besserwisseren som omgir seg med ekskluderende fagtermer og hegner om sitt eget arbeide og sin egen posisjon. Hans mangel på oppdatert kunnskap overgås kun av hans skråsikre framtreden. Her er utsagnene som tyder på at sikkerheten i virksomheten ikke er som den burde være.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

Hvilket flagg har du på brystet? Vurder risiko før du kjøper it-drift utenlands

Av Eivind Moen 17. jan. 2017

 
Fokus på økonomi gjør at mange vurderer å flytte, eller allerede har flyttet, IT-virksomheten helt eller delvis til utlandet. Enten ved å kjøpe alt fra en leverandør utenlands, eller ved å etablere egen IT-virksomhet i et land med lavere kostnader. Dette er en naturlig utvikling i en stadig mer global økonomi, og terskelen er blitt betydelig lavere fordi vi har mer oversikt over alternativene. Men når heller ikke norsk herrefotball har blitt bedre av alle utenlandsproffene, er det grunn til å spørre om det egentlig er noe å hente innen IT-driften?

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet, Datasikkerhet

Styringssystemet, del 3: Slik unngår du "prosesser fra helvete"

Av Nina Tranø 13. sep. 2016

I siste del av artikkelserien om styringssystemet ønsker jeg å dele vår erfaring med prosesskriving. Å skrive en prosess er lett. Å skrive en god prosess, derimot, er ikke alltid like lett.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet, Styringssystem

Risikoanalyse handler ikke først og fremst om avanserte digitale verktøy

Av Morgan Grindheim 6. sep. 2016

Vær skeptisk hvis noen lover deg at risikoanalyse kan gjøres av hvem som helst bare man kjøper et godt digitalt verktøy. Regnskapsføring er heller ikke for amatører bare fordi man har et flott regnskapssystem.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet

Er nettbaserte tjenester trygge? Slik sjekker du at leverandøren din tar datasikkerhet på alvor

Av Frode Lien Otnes 30. aug. 2016

Spionasje, sabotasje og utpressing truer bedrifter og myndigheter når alle typer datasystemer er koblet sammen via internett. Ethvert datasystem kan «knekkes», og nettopp derfor er det viktig at du som har ansvaret for sikkerheten vet hva som kreves av et system som skal støtte deg gjennom virksomhetens kjerneprosesser og hjelpe deg i en krisesituasjon.

Denne hverdagen må vi leve med – det handler derfor om å velge leverandører og systemer som er motstandsdyktige og tar datasikkerhet på alvor. Med mindre du er den første sikkerhetssjefen jeg har møtt som ønsker sine beredskapsplaner "tapetsert" på forsiden av nettavisene.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet, Datasikkerhet

Har du vært litt løssluppen med datasikkerheten i ferien? Slik hindrer du uønskede konsekvenser

Av Nina Tranø 9. aug. 2016

Du har kanskje vært på reisefot i ferien? Ble det en megetsigende Snap av sanddekte tær og palmetrær? Eller wow-bilder fra storbyen publisert på Facebook så dine nærmeste – og mer perifere – fikk del i opplevelsen? Muligens er du også av dem som ikke helt klarer å la jobb være jobb, men også var innom eposten? Eller nettbanken - for å overføre penger til poden som var alene hjemme? Kanskje hastet det, og mobildekningen var dårlig?

Da blir gjerne gode intensjoner og indre stemmer neglisjert, og ulike sikrede og usikrede trådløse nettverk, på mer eller mindre obskure steder, blir tatt i bruk. Derfor er hjemkomsten en gylden anledning til å sikre seg mot uønskede konsekvenser.

Les mer >

Temaer: Risiko, Kvalitet og sikkerhet

Hvor mange styringssystemer trenger du – egentlig?

Av Jørn-Ivar Hellesnes 18. mai. 2016

I min verden er det egentlig bare én ting som er verre enn å ikke ha et styringssystem – og det er å ha et som ingen følger – enten det er fordi det er for komplekst, for fragmentert, for lite relevant eller utilstrekkelig implementert.

Begrepet er sterkt knyttet til standarder utgitt av ISO, herunder kanskje spesielt fagstandardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 27001 (informasjonssikkerhet).

Selv om det er forskjeller, har kravene mye til felles på tvers av de ulike områdene. Likevel ser vi ofte klare tegn på fragmentering i styringssystemene – de ulike områdene utvikles og foredles hver for seg uten et tilstrekkelig blikk for hva som vil være best for helheten.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet, Styringssystem

K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Av Nina Tranø 22. mar. 2016

Menneskene i en virksomhet blir gjerne omtalt som dens største sikkerhetsrisiko, men kan også være en kilde til sikkerhetsmessig robusthet. Nasjonal sikkerhetsmyndighets definisjon på sikkerhetskultur er svært treffende: «Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.» Organisatoriske og teknologiske tiltak hjelper lite hvis man ikke får den menneskelige faktoren med på laget.

I mine øyne er det dette god sikkerhetskultur dreier seg om: menneskelig adferd som en positiv sikkerhetsfaktor. Så kommer utfordringen: hvordan endrer man menneskelig adferd? Hvordan bygger man (sikkerhets)kultur? Med bakgrunn i praktisk erfaring har jeg tatt for meg begrepet kultur for å se hva det kan gi oss av inspirasjon og veiledning.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

Betraktninger fra tunge aktører på samfunnssikkerhetskonferansen 2016

Av Eivind Moen 4. feb. 2016


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterte den 1. og 2. februar fagmiljøene innen feltet til Samfunnssikkerhetskonferansen 2016. Vi anser dette som en viktig møtearena for å lære, dele kunnskap og skape oppmerksomhet og bevissthet. Flere tunge aktører og premissleverandører var på talerstolen, og her gir jeg deg noen hovedpunkter.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg