Vet du hvilket ansvar du har for sikkerhet og beredskap? Slik får du raskt kontroll

Av Yngve Dyrøy 11. jan. 2017

Er du ny i topplederjobben? Har du tatt over en organisasjon og er usikker på om arbeidet med sikkerhet og beredskap er på riktig nivå? Er du kjent med hvilket ansvar som påligger topplederen på dette feltet? I denne artikkelen gir jeg deg noen innspill for å kvalitetssikre at virksomheten du leder har et gjennomarbeidet system for sikkerhet og beredskap.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Ledelse

–Å leve i et åpent samfunn innebærer å akseptere en viss risiko

Av Eivind Moen 27. des. 2016

«Norge er et av verdens tryggeste land. Men det alvorlige og ofte uventede kan ramme oss likevel – i form av terror, digitale angrep, alvorlige smitteutbrudd, flom, ras eller andre hendelser. Trygghet i hverdagen er derfor et av regjeringens viktigste satsingsområder».

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Ledelse, Krisehåndtering

Krisehåndtering: Går krisen over hvis du lar være å ta beslutninger?

Av Eskil Leirbekk 29. nov. 2016

Å ta beslutninger i en krise kan være det vanskeligste en leder gjør. Skal jeg mobilisere min beredskapsorganisasjon, eller skal jeg vente og se om det går over? Har jeg tenkt igjennom dette scenarioet på forhånd eller ikke? Støtter jeg meg på sjekklister, eller har jeg alt i hodet?

Den sikreste måten å unngå en dårlig beslutning på er å ikke ta beslutninger. Eller er det også en dårlig beslutning?

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

Nasjonale prinsipper for sikkerhets- og beredskapsarbeid [Infografikk]

Av Nina Tranø 8. nov. 2016

 De nasjonale prinsippene for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er, etter min mening, direkte overførbare til enhver virksomhet. Den øverste lederen har helt klart det overordnede ansvaret for styring og retningslinjer. Imidlertid er hver mellomleder ansvarlig for å håndtere sikkerheten på best mulig måte i sin avdeling og sitt fagområde. I ytterste konsekvens betyr prinsippene at den enkelte medarbeideren har ansvaret for sikkerheten for det arbeidet han eller hun utfører.

Denne infografikken gir et enkelt og forståelig bilde på hvordan prinsippene kan gjelde for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Kan manglende rutiner og prosedyrer knuse karriere og omdømme?

Av Yngve Resell Mo 25. okt. 2016


Den siste tidens norske dopingsaker gir grunn til ettertanke. Når vi tar på oss beredskapsbrillene og ser på Johaug-saken isolert, er det grunn til å undres over hvordan saken i det hele tatt er blitt en sak. Etterpåklokskap er, som kjent, en meget presis vitenskap. La oss likevel bruke denne hendelsen til å belyse noen av de metodiske tilnærmingene vi benytter når vi bistår virksomheter i å bedre sin beredskap.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Ledelse

Styringssystemet, del 2: Over dørstokkmila

Av Nina Tranø 19. jul. 2016

Hvem har ikke opplevd den berømte dørstokkmila, spesielt når en større oppgave skal gjennomføres? Forrige artikkel i denne serien tok for seg både organisasjonens og ledelsens motivasjon til å konfrontere dørstokken og stille seg i døråpningen klar til dyst. Nå skal vi brette opp ermene og sette i gang med grovarbeidet.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Styringssystem

Ikke la metodediskusjonen ødelegge for din risikoanalyse

Av Morgan Grindheim 28. jun. 2016


Jeg erfarer at mange går seg vill i metodejungelen når de skal i gang med risikoanalyse. For mange i offentlig sektor og risikoeksponert næringsliv i Norge står slaget mellom NS5814 og NS5832. Det er ofte slik at safety- og security-begrepene danner skillelinjer i anvendelsesområdet for disse to tilnærmingene. Men skillet er ikke absolutt. Kan man med mindre justeringer i begrepsapparat og metode fange opp både utilsiktede og villede hendelser? Her følger noen tips som smører prosessen uansett hvilken metode du velger.

Les mer >

Temaer: Risiko, Ledelse

Derfor mislykkes du med din risikostyring

Av Frode Lien Otnes 14. jun. 2016

Har du noen gang tenkt på hvorfor vi bruker arbeidstid på å kartlegge risiko? Jeg vil tippe at mange vil svare at vi gjør det for å etterleve standarder eller tilfredsstille lovkrav, fordi kunden krever det eller simpelthen fordi sjefen for slikt har sagt at vi må.

Risikostyring må sees i et større perspektiv. En godt forankret strategi for dette arbeidet gir deg oversikt over hva som kan true virksomhetens verdier og dens måloppnåelse.

Les mer >

Temaer: Risiko, Ledelse

Hvorfor en kriseledelse må være nivådelt

Av Yngve Dyrøy 31. mai. 2016

Alle ledere vil naturlig ønske å være i en strategisk ledergruppe, men når det kommer til kriseledelse, er det "less is more" som gjelder. Et overbefolket strategisk nivå (nivå tre) fører gjerne til sammenblanding av roller og arbeidsoppgaver med operasjonelt nivå (nivå to).

Vi erfarer at dette sitter langt inne hos mange ledere, men når krisen er et faktum, vil en strømlinjet kriseorganisasjon være den beste forutsetningen for å håndtere krisen på en hensiktsmessig måte.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering

K-U-L-T-U-R for sikkerhet og beredskap

Av Nina Tranø 22. mar. 2016

Menneskene i en virksomhet blir gjerne omtalt som dens største sikkerhetsrisiko, men kan også være en kilde til sikkerhetsmessig robusthet. Nasjonal sikkerhetsmyndighets definisjon på sikkerhetskultur er svært treffende: «Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.» Organisatoriske og teknologiske tiltak hjelper lite hvis man ikke får den menneskelige faktoren med på laget.

I mine øyne er det dette god sikkerhetskultur dreier seg om: menneskelig adferd som en positiv sikkerhetsfaktor. Så kommer utfordringen: hvordan endrer man menneskelig adferd? Hvordan bygger man (sikkerhets)kultur? Med bakgrunn i praktisk erfaring har jeg tatt for meg begrepet kultur for å se hva det kan gi oss av inspirasjon og veiledning.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Kvalitet og sikkerhet

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no