Hvordan følger du opp dine ansatte etter uønskede hendelser?

Av Eivind Moen 7. feb. 2017

Jeg var tidligere yrkesoffiser i Forsvaret. En av mine oppgaver var å gi både soldater og befal gode forutsetninger for å ta vare på hverandre. Spesielt når kolleger kom hjem fra et krevende oppdrag med høy belastning. Alle i gruppen hadde oppgaver knyttet til dette, men ansvaret var mitt siden jeg var gruppas leder.

Oppgaver kan delegeres - det kan ikke ansvaret. Man kan ikke frasi seg eller undergrave ansvaret ved å tildele oppgaver til medarbeiderne. Ledelse innebærer å ha ansvar og ta ansvar. Et viktig prinsipp, etter min mening.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Personell og pårørende

Har du det som skal til for å håndtere en uærlig medarbeider?

Av Nina Tranø 24. jan. 2017

Har du noen gang opplevd at hverdagen på arbeidsplassen har vært forpestet av mistanker, usikkerhet, beskyldninger og vantro fordi dere alle vet at blant dere har dere en uærlig kollega? De færreste har heldigvis det. Jeg opplevde nettopp dette da en kollega ble beskyldt, og til slutt dømt, for tyverier og underslag. Jeg opplevde også hvordan ledelsens mangelfulle håndtering gjorde vondt verre.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Krisehåndtering, Personell og pårørende

Pårørendehåndtering under kriser

Av Tove Selbekk 19. jan. 2016

 Tenk deg at du får vite at barnet ditt eller ektefellen din er involvert i en krisesituasjon ved en lokal virksomhet. Du vet ikke hva som har skjedd, du får ikke kontakt med din kjære og du får ingen informasjon fra den aktuelle bedriften. På nettet kommer det stadig opplysninger basert på rykter, ubekreftede meldinger og antakelser, slik det gjerne gjør i en tidlig, men kritisk fase. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken ekstra belastning det er å ikke få pålitelig informasjon i en sik situasjon. Hvordan kan du sikre at virksomheten din ivaretar pårørende på en skikkelig og profesjonell måte ved en krise?

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering, Personell og pårørende

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg