Pårørendehåndtering under kriser

Av Tove Selbekk 19. jan. 2016

 Tenk deg at du får vite at barnet ditt eller ektefellen din er involvert i en krisesituasjon ved en lokal virksomhet. Du vet ikke hva som har skjedd, du får ikke kontakt med din kjære og du får ingen informasjon fra den aktuelle bedriften. På nettet kommer det stadig opplysninger basert på rykter, ubekreftede meldinger og antakelser, slik det gjerne gjør i en tidlig, men kritisk fase. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken ekstra belastning det er å ikke få pålitelig informasjon i en sik situasjon. Hvordan kan du sikre at virksomheten din ivaretar pårørende på en skikkelig og profesjonell måte ved en krise?

Les mer >

Temaer: Krisehåndtering, Personell og pårørende

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no