Syv tegn på vellykket implementering av styringssystem for sikkerhet og beredskap

Av Yngve Dyrøy 4. okt. 2016

Det er godt med alt som er gjort. Særlig gjelder det alt som ikke angår kjernevirksomheten. Det er godt å kunne krysse av for 'utført' og kjenne at alt er i orden om det skulle komme et tilsyn.

Ikke for å ødelegge idyllen, men når det kommer til sikkerhet og beredskap, kan det hende at du har litt jobb igjen. Hvis du har et avansert digitalt verktøy til dette formålet - er det ikke smart å sørge for at det utnyttes til fulle? Også på de områdene som ikke bare handler om sikkerhet og beredskap, men som kanskje rett og slett handler om å støtte kjernevirksomheten?

Les mer >

Temaer: Styringssystem

Styringssystemet, del 3: Slik unngår du "prosesser fra helvete"

Av Nina Tranø 13. sep. 2016

I siste del av artikkelserien om styringssystemet ønsker jeg å dele vår erfaring med prosesskriving. Å skrive en prosess er lett. Å skrive en god prosess, derimot, er ikke alltid like lett.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet, Styringssystem

Tenk på dette før du kjøper styringssystem for sikkerhet og beredskap

Av Yngve Dyrøy 2. aug. 2016

Rekk opp hånda alle som har vært med på å kjøpe inn og etablere ikt-systemer som, på tross av sitt åpenbare potensial til forbedring i organisasjonen, ikke blir brukt som planlagt. I verste fall i forblir det ubrukt etter at den eneste superbrukeren slutter firmaet.

Les mer >

Temaer: Beredskap, Risiko, Styringssystem

Styringssystemet, del 2: Over dørstokkmila

Av Nina Tranø 19. jul. 2016

Hvem har ikke opplevd den berømte dørstokkmila, spesielt når en større oppgave skal gjennomføres? Forrige artikkel i denne serien tok for seg både organisasjonens og ledelsens motivasjon til å konfrontere dørstokken og stille seg i døråpningen klar til dyst. Nå skal vi brette opp ermene og sette i gang med grovarbeidet.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Styringssystem

Styringssystemet, del 1: Motivasjon til oppstart

Av Nina Tranø 24. mai. 2016


«Hvorfor trenger vi en beredskapsplan!? Dette har vi håndtert selv i alle år, og vi trenger ikke noe planverk for å fortelle oss hva vi skal gjøre!»

Påstanden ble fremsatt av en jordskiftedommer under en av mine gjennomganger av risikovurderinger og beredskapsplanlegging for jordskiftedomstolene. Jeg har opplevd tilsvarende holdninger også blant andre ledere. Som sikkerhetsleder har jeg også opplevd at det er vanskelig å nå gjennom med argumenter for hvorfor man skal bruke tid og ressurser på å etablere og vedlikeholde et omfattende styringssystem.

Derfor vil jeg fremheve noen av effektene vi i One Voice har identifisert som en følge av prosessen med sertifiseringen av vårt eget styringssystem.

Les mer >

Temaer: Styringssystem

Hvor mange styringssystemer trenger du – egentlig?

Av Jørn-Ivar Hellesnes 18. mai. 2016

I min verden er det egentlig bare én ting som er verre enn å ikke ha et styringssystem – og det er å ha et som ingen følger – enten det er fordi det er for komplekst, for fragmentert, for lite relevant eller utilstrekkelig implementert.

Begrepet er sterkt knyttet til standarder utgitt av ISO, herunder kanskje spesielt fagstandardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 27001 (informasjonssikkerhet).

Selv om det er forskjeller, har kravene mye til felles på tvers av de ulike områdene. Likevel ser vi ofte klare tegn på fragmentering i styringssystemene – de ulike områdene utvikles og foredles hver for seg uten et tilstrekkelig blikk for hva som vil være best for helheten.

Les mer >

Temaer: Kvalitet og sikkerhet, Styringssystem

New Call-to-action

Søk i bloggen

One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor i Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og hendelse- og krisehåndtering. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og omtales som det nasjonale beredskapssystemet.

Besøk onevoice.no

Siste innlegg